MENU
01.10.2019

18. 1. 2020 41. výlet turistického kroužku: "Za českými granáty do Turnova"

V sobotu 18. ledna 2020 se uskuteční další výlet turistického kroužku tohoto školního roku, kdy navštívíme zimní pojizerský Turnov. Téma: „Za českými granáty do Turnova“ = Granát Turnov, Muzeum Českého ráje, U Baťi.“

Z Mladé Boleslavi přijedeme do železniční stanice Turnov a odtud se vydáme na Náměstí Českého ráje, kde navštívíme prodejnu a galerii firmy Granát. Zde se dozvíme o práci zlatníků, těžbě českých granátů a výrobě šperků, která má na Turnovsku a v krajině pod Kozákovem dlouhou tradici (již za starých Germánů ve 3. stol.). Následuje prohlídka Muzea Českého ráje, kde se blíže seznámíme s geologickou činností středního Pojizeří, ochranou přírody v CHKO a historií Turnovska. Po ukončení exkurzí poobědváme v některé z místních restaurací a „osladíme si život“ v cukrárně U Baťi. Na zpáteční cestě se projdeme kolem řeky Jizery a vrátíme se zpět k železničnímu nádraží.

            Sraz: v 8.15 hod. u čekárny a prodejny jízdenek ČD na nádraží Mladá Boleslav - město. Zakoupíme si jízdenku do stanice Turnov. Odjezd v 8.29 hod. Návrat: v 16.20 hod. na nádraží Mladá Boleslav - město, kde bude i rozchod a převzetí dětí rodiči.

S sebou: svačina a pití na celý den, průkazka pojištěnce, sportovní oblečení, turistický deníček na vizitky (ti, kteří sbírají), peníze na jízdné – vlak, vstup do Muzea Českého ráje (dítě a senior 50,- Kč, dospělý 70,- Kč), případné občerstvení po cestě v Turnově. Samozřejmě dobrá nálada. Prvňáčci v doprovodu dospělé osoby, žáci bez doprovodu v dobrém zdravotním stavu :-).

Zájemci se jako obvykle hlásí p. uč. Trávnickému na email jan.travnicky@seznam.cz + nahlásí počet osob, kontaktní číslo mobilu na rodiče (kdyby se stalo cokoliv během výletu).

S pozdravem průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Jana Tyšerová

 

Chystané akce

18. 1. 2020 41. výlet turistického kroužku: "Za českými granáty do Turnova"

V sobotu 18. ledna 2020 se uskuteční další výlet turistického kroužku tohoto školního roku, kdy navštívíme zimní pojizerský Turnov. Téma: „Za českými granáty do Turnova“ = Granát Turnov, Muzeum Českého ráje, U Baťi.“

21. 1. 2020 Konzultační schůzky rodičů a pedagogů

Informace o prospěchu, chování a absenci žáků.

23. 1. 2020 Odpolední dílničky pro přeškoláky

8. ZŠ Mladá Boleslav pořádá pro předškoláky odpolední dílničky zaměřené na zvykání a přípravu do školy. V dílničkách si děti hravou formou vyzkouší uvolňování ruky, pravolevou orientaci, matematické představy, aj.

28. 1. 2020 Projekt žáků 2. stupně ZŠ "Učíme se jinak II."

V úterý 28. 1. 2020 se uskuteční 2. zážitkový den projektu "Učíme se jinak II."

30. 1. 2020 Konec prvního pololetí, vysvědčení, pololetní a jarní prázdniny

Hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2019/2020.