MENU
14.11.2017

18. výlet TK - „Putování za stříbrem“ do Kutné Hory

V neděli 12. listopadu jsme se vypravili na další výlet. Cílem bylo středočeské město Kutná Hora, zapsané mezi památky UNESCO. Delší cesta vlakem nám poměrně rychle utekla a po dvou hodinách jsme dojeli do cíle. Navštívili jsme pozdně gotický chrám sv. Barbory – patronka horníků stříbra. Během prohlídky jsme se dozvěděli o historickém vývoji tohoto královského horního města. Poté následovala prohlídka Muzea stříbra, kutnohorského podzemí a královské mincovny Vlašského dvora. Během procházky po městě jsme se seznámili i s dalšími památkami – Jezuitskou kolejí, gotickým Kamenným domem, překrásnou gotickou kašnou, Dačického domem a celým historickým centrem Kutné Hory.

Kutná Hora patřila ve středověku mezi nejbohatší města v Českém království a po Praze byla druhým největším městem v zemi. Za panování přemyslovského krále Václava II. bylo započato s ražbou stříbrného pražského groše ve Vlašském dvoře. Stříbrné doly byly uzavřeny na počátku 18. století. Poté význam města upadal a další rozkvět nastal až s příchodem železnice a průmyslové revoluce (tabákovka v klášteře Sedlec, ČKD aj.).

Mgr. Jan Trávnický


Chystané akce
24.10.2018 Exkurze do Planetária

Planetárium v Praze je každoročním cílem našich žáků 4. a 5. tříd.

24.10.2018 Fotografování prvňáčků

Nový kolektiv, noví kamarádi, paní učitelka. To vše je nutné zachytit pro časy budoucí.

25.10.2018 Návštěva 9.A v ISŠ Na Karmeli

Prohlídka Integrované střední školy Na Karmeli čeká na žáky 9.A ve čtvrtek 25.10.2018.