MENU
14.11.2017

18. výlet TK - „Putování za stříbrem“ do Kutné Hory

V neděli 12. listopadu jsme se vypravili na další výlet. Cílem bylo středočeské město Kutná Hora, zapsané mezi památky UNESCO. Delší cesta vlakem nám poměrně rychle utekla a po dvou hodinách jsme dojeli do cíle. Navštívili jsme pozdně gotický chrám sv. Barbory – patronka horníků stříbra. Během prohlídky jsme se dozvěděli o historickém vývoji tohoto královského horního města. Poté následovala prohlídka Muzea stříbra, kutnohorského podzemí a královské mincovny Vlašského dvora. Během procházky po městě jsme se seznámili i s dalšími památkami – Jezuitskou kolejí, gotickým Kamenným domem, překrásnou gotickou kašnou, Dačického domem a celým historickým centrem Kutné Hory.

Kutná Hora patřila ve středověku mezi nejbohatší města v Českém království a po Praze byla druhým největším městem v zemi. Za panování přemyslovského krále Václava II. bylo započato s ražbou stříbrného pražského groše ve Vlašském dvoře. Stříbrné doly byly uzavřeny na počátku 18. století. Poté význam města upadal a další rozkvět nastal až s příchodem železnice a průmyslové revoluce (tabákovka v klášteře Sedlec, ČKD aj.).

Mgr. Jan Trávnický


Chystané akce

19.1.2019 Zimní přechod Baby a Dědka

V sobotu 19. ledna 2019 se uskuteční první výlet turistického kroužku v novém roce 2019 pod názvem Zimní přechod Baby a Dědka.

21.1. a 23.1.2019 Návštěva v knihovně

Pravidelné návštěvy žáků pátých tříd v knihonvě jsou v našem městě již tradicí. 

29.01.2019 - Dílnička pro předškoláky

Naše škola již tradičně pořádá pro předškoláky dílničky s názvem ŠKOLA JE KAMARÁD.

 

29.1.2019 Projektový den Učíme se jinak

V úterý 29. ledna proběhne druhý zážitkový den určený pro žáky druhého stupně.