MENU
21.12.2017

19. výlet TK - Mělník

V sobotu 9. prosince 2017 jsme se vydali na poslední výlet v tomto roce. Tentokrát jsme navštívili středočeské město Mělník, které, jak víme z vlastivědy, leží na soutoku Labe a Vltavy.

Po přesednutí na nádraží ve Všetatech jsme dojeli do Mělníka. Odtud jsme se vydali vzhůru k centru tohoto města. Středověké město vzniklo ve 2. polovině 13. století na ostrožně nad Labem. Prvním zastavením byla známá kostnice v kryptě kostela sv. Petra a Pavla, kde jsou pozůstatky 10 až 15 tisíc osob. Následně jsme se přesunuli k paní průvodkyni do samotného gotického chrámu, který byl barokně upraven. Nejzajímavější prohlídkou bylo mělnické podzemí, do kterého jsme se vydali z městského infocentra. Podzemí sloužilo mělnickým měšťanům jako sklad potravin, útočištěm před obléhateli během nekonečných válek středověku, skladem vína a především jako zdroj vody (nejširší studna v ČR = 4,543 m).

Zajímavá je i historie Mělníka - žil zde slovanský kmen Pšovanů (odtud i původní název města - Pšov). Mělník byl oficiálním sídlem českých kněžen (kněžna Ema - Emma Regina) a královen a patřil mezi věnná města. První známá česká kněžna Ludmila (manželka Bořivoje Přemyslovce) byla spojována s Pšovany. Mělnicko patří mezi vinařské oblasti, známé je víno Ludmila a nejstarší česká vinařská škola.

Po zajímavé prohlídce jsme se šli podívat na soutok našich největších řek - Labe a Vltavy. Při krásném a slunečném počasí bylo vidět daleko do Polabské nížiny, na horu Říp a vzdálené České středohoří. Sladkou tečkou tohoto výletu byla cukrárna, vánoční trh na náměstí a pizza pod Pražskou bránou.

Zpáteční cestu nám zpříjemňovala přicházející zima - padání sněhu.

Krásný adventní čas, pěkné prožití Vánoc a šťastný nástup do nového roku 2018 vám přejí průvodci Jan Trávnický a Soňa Müllerová.


Chystané akce

19.1.2019 Zimní přechod Baby a Dědka

V sobotu 19. ledna 2019 se uskuteční první výlet turistického kroužku v novém roce 2019 pod názvem Zimní přechod Baby a Dědka.

21.1. a 23.1.2019 Návštěva v knihovně

Pravidelné návštěvy žáků pátých tříd v knihonvě jsou v našem městě již tradicí. 

29.01.2019 - Dílnička pro předškoláky

Naše škola již tradičně pořádá pro předškoláky dílničky s názvem ŠKOLA JE KAMARÁD.

 

29.1.2019 Projektový den Učíme se jinak

V úterý 29. ledna proběhne druhý zážitkový den určený pro žáky druhého stupně.