MENU
13.11.2023

21. 11. 2023 Rodičovské schůzky

Rodičovské schůzky

Organizace schůzek:

1. stupeň = čas od 15.00 do 16.30 hod. Popřípadě se konají tripartity (třídní učitel/-ka + rodič + žák) během celého týdne v předem zamluvený čas a to na základě vyrozumění ze strany třídního učitele/-ky.

2. stupeň = čas 15.30 - 17.00 hod. Popřípadě se konají tripartity (třídní učitel/-ka + rodič + žák) během celého týdne v předem zamluvený čas a to na základě vyrozumění ze strany třídního učitele/-ky.

Během rodičovských schůzek jsou vám k dispozici třídní učitelé a asistenti pedagoga v kmenových třídách. Netřídní učitele naleznete v kabinetech.

Kariérové poradenství pro rodiče vycházejících žáků z 8. a 9. ročníku = čas 16.15 - 17.15 hod, místo konání je třída 9.C v 1. poschodí, náležitosti a termíny přijímacího řízení na střední odborná učiliště (SOU), střední odborné školy (SOŠ), gymnázia, lycea a konzervatoře, papírová a elektronická přihláška, střední školy na okrese Mladá Boleslav a v okolních regionech. Kariérový poradce Mgr. Jan Trávnický.

Informační schůzka o konání lyžařského kurzu = čas 16.00 - 17.00 hod, místo konání je Bláhův sál v 1. poschodí vedle ředitelny, informace o konání lyžařského kurzu pro žáky 7. ročníku v termínu 2. - 7. 1. 2024 v Pasekách nad Jizerou, informace podá Mgr. Miroslava Tomašovová.

 

                   vedení školy

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.