MENU
25.09.2022

22. 10. 2022 Turistický kroužek - 51. výlet: 1. a 2. stupeň ZŠ

„Za divokými koňmi a pratury“ = Milovice, Mladá, Boží Dar, Mordové rokle, Svatojiřský les, Vanovice, Všejany

Vážení rodiče, žáci, kolegové učitelé a přátelé naší 8. ZŠ,

        v sobotu 22. října 2022 se koná druhý výlet turistického kroužku v tomto školním roce. Na výletě půjdeme „Za divokými koňmi a pratury“ = Milovice, Mladá, Boží Dar, Mordové rokle, Svatojiřský les, Vanovice, Všejany.

Sraz budeme mít u čekárny železniční stanice Mladá Boleslav – město (za OC Bondy)  v 7.50 hod. Vlakem v 8.06 hod odjedeme přes Nymburk  a Lysou nad Labem do Milovic. Zde navštívíme infocetrum, cukrárnu a vydáme se k Pastevní rezervaci divokých koní a praturů. Procházkou půjdeme přes místní části Mladá a Boží Dar k lesu Kateřina. Provázet nás bude Naučná stezka Mordové rokle. Červená turistická trasa nás dovede přes Vanovice do Všejan, odkud odjedeme zpět do Mladé Boleslavi.

Návrat zpět do Mladé Boleslavi je buď vlakem nebo linkovým autobusem ze Všejan. Návrat: v 15.53 nebo 17.13 hod. na nádraží Mladá Boleslav - město, kde bude i rozchod a převzetí dětí rodiči (u čekárny a prodejny jízdenek Českých drah). Doba návratu bude rodičům upřesněna na místě ráno – záleží na počasí a osobní domluvě (jako vždy). Třeba budeme i letos houbařit.

S sebou:

  • peníze na vlak a popř. autobus,
  • peníze na případné občerstvení po cestě,
  • svačina a pití na celý den,
  • průkazka pojištěnce (stačí kopie),
  • sportovní oblečení a pořádnou obuv, pláštěnku nebo deštník v případě špatného počasí,
  • turistický deníček na vizitky (ti, kteří sbírají),

Samozřejmě dobrá nálada. Prvňáčci v doprovodu dospělé osoby, žáci bez doprovodu v dobrém zdravotním stavu :-).

Zájemci se jako obvykle hlásí p. uč. Trávnickému na email travnicky@8zsmb.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku + nahlásí počet osob, kontaktní číslo mobilu na rodiče (kdyby se stalo cokoliv během výletu).

S pozdravem průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Jana Tyšerová

22. 10. 2022 Turistický kroužek - 51. výlet: 1. a 2. stupeň ZŠ

Chystané akce

22. 11. 2022 Rodičovské schůzky: 1. a 2. stupeň ZŠ

informace pro rodiče, hodnocení prospěchu a chování žáků a tříd

Od 16. 11. 2022 Etické dílny: 2. stupeň ZŠ

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s. Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Od 1. 11. 2022 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

23. 11. 2022 Návštěva knihovny: 6. ročník

Ve středu 23. 11. 2022 navštíví žáci 6.A, 6.B a 6.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.

Od 18. 10. 2022 zahájena výuka basketbalu: 3.B + 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Jiří Mladý.

Od 10. 11. 2022 Návštěvy SOU, SOŠ a gymnázií: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky, setkání s výchovným poradcem, prohlídka školy

Podzim 2022: výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi