MENU
22.04.2022

22. 4. 2022 Zoologická přednáška "Setkání s hady"

Setkání s hady
       Třídy 8.A, 9.B a 9.A měly v pátek 22.4. jedinečnou možnost zúčastnit se programu ČSOP Klenice nazvaného Hadi ČR. Tento program byl financovaný z prostředků zaměstnanecké sbírky Auto Škoda a velký dík patří organizátorce paní Martině Vlčkové z ČSOP Klenice. Z naší školy uskutečnění akce zajistil pan učitel Ondřej Pardubský.
       Nejprve měly děti možnost zhlédnout film Hadi ČR autorské dvojice Zuzany a Matěje Dolinayovi, který nás seznámil se známějšími i vzácnými druhy našich obojživelníků a plazů v jejich přirozeném prostředí. Dostaly také krásný pracovní list k danému tématu. 
       Poté se děti mohly zeptat na cokoliv ze života hadů přímo autorů filmu, kteří k nám zavítali i se svými cizokrajnými hadími mazlíčky. Velký úspěch sklidili nejen krajty královské Ajťák a Wifina, ale také překrásně zbarvená korálovka sedlatá a dlouhatánská užovka tenkoocasá. Dozvěděli jsme se něco o manipulaci s hady, chovu, ale hlavně měly děti možnost si hady pohladit po jejich teplém hladkém povrchu  nebo pochovat a zbavit se tím svých předsudků třeba o tom, že hadi jsou slizcí.
        Věříme, že až potkají některého z našich hadů ve volné přírodě, budou se k nim chovat s respektem a beze strachu a to znamenalo, že tento program splnil svůj účel.
       

       Ještě jednou děkujeme Zuzaně a Matějovi Dolanyiovým za nekonečnou trpělivost a čas, který nám věnovali. Pokud se chcete dozvědět o nich více, navštivte jejich stránku www.livingzoology.com.

                          Mgr. Simona Pardubská a Mgr. Ondřej Pardubský


Chystané akce

Letní aktivity a příměstské tábory

Hledáte pro své děti prázdninovou aktivitu nebo příměstský tábor? 

4. 3. 2022 Zahájení výuky plavání: 1.A a 1.B

Městský bazén Mladá Boleslav - Sokolovna.

Akce v květnu u Koťat a Tygříků v Mateřské škole Osmička

i my, malé děti z Mateřské školy máme své akce, které nás baví

3. 5. 2022 Pohár rozhlasu - atletické závody

Sportovní soutěž má před sebou svůj 53. ročník a vrací se do tradičního formátu.

12. 5. 2022 Krajské kolo Středočeského kraje ve vybíjené

dívky 4. a 5. ročník ZŠ

17. a 24. 5. 2022 Fotografování tříd 1. a 2. stupně ZŠ

Foto Ullrich Jičín

19. 5. 2022 Atletické závody "Pohár rozhlasu"

startují žáci 6. a 7. ročníku ZŠ

22. 5. 2022 Poznávací zájezd do Velké Británie

termín něděle 22. 5. až pátek 27. 5. 2022

23. 5. 2022 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

1. ročník: 1.A a 1.B

25. 5. 2022 Atletický trojboj v Benátkách nad Jizerou

závody osmičlenných družstev z 2. - 5. ročníku ZŠ

28. 5. 2022 „Putování do pohádkového Jičína za Rumcajsem“ - 49. výlet turistického kroužku

trasa Jinolice, Horní Podůlší, zřícenina Brada, Rumcajsova jeskyně (jihovýchodní okraj CHKO Český ráj), Brada – Rybníček, Kbelnice, Sedličky, Libosad, Jičín

2. 6. 2022 Dějepisná a zeměpisná exkurze: třídy 7.C a 8.C

Rovné, hora Říp, rotunda sv. Jiří, Mělník