MENU
06.01.2023

24. 1. 2023 Konzultační schůzky: 1. a 2. stupeň ZŠ

informace pro rodiče, hodnocení prospěchu a chování žáků a tříd,

 

1. stupeň ZŠ: 15.00 - 16.30 hod.

- třídní učitelé a asistentky pedagoga budou ve svých kmenových třídách,

- ostatní vyučující naleznete v kabinetech,

 

2. stupeň ZŠ: 15.30 - 17.00 hod.

- třídní učitelé a asistentky pedagoga budou ve svých kmenových třídách,

- ostatní vyučující naleznete v kabinetech,

 

                               vedení školy

Chystané akce

od 9. 12. 2022: Zahájení bruslení 1., 2. a 3. třídy

tělesná výchova - výuka bruslení, Zimní stadion Mladá Boleslav,