MENU
01.05.2018

24. výlet TK a 46. ročník Mladoboleslavské padesátky: „Putování za vodou“

Další výlet TK se uskutečnil díky tradiční akci Klubu českých turistů (KČT) a to 46. ročníku Mladoboleslavské padesátky, která měla název „Putování za vodou.“ V sobotu 28. dubna se skupina 17 výletníků sešla u Městského stadionu Mladá Boleslav, kde se následně zaregistrovala u členů KČT, převzala mapy, instrukce a požehnání p. Josefy Mašínové (členka a značkařka KČT), která se stala i naší patronkou. Výlet se také nesl v duchu celoročního projektu naší 8. ZŠ – „Živly“, který podporuje zájem o znalosti přírody a ochrany životního prostředí.

Na prvním zastavení u Domu s pečovatelskou službou nás čekaly turistické značky a krátká historie KČT. KČT oslaví 11. června 2018 své 130. výročí trvání (založen v r. 1888). Od r. 1889 začal klub tvořit hustou síť turistických značek po celém Českém království. Na dětské účastníky výletu proto čekalo malování turistických značek a několik informací, jak funguje práce značkaře v KČT a význam celého značení.

Poté pochod pokračoval přes Radouč do Rokle a Podlázek, kde jsme podél Jizery došli až ke hradu Michalovická Putna (založen ve 13. století rodem Michaloviců). Po prohlídce pokračujeme po turistické trase podél Jizery a železnice do Debře nad Jizerou, kde nás čekala první konrola pochodu. Zde jsme si rádi poseděli, posvačili a připravili se na další část trasy. Přešli jsme most přes Jizeru a vydali se do Josefova Dolu k restauraci Pod Lipami, kde se sešlo hned několik turistů z Mladoboleslavské padesátky.

Zpáteční cesta vedla přes Láskov, do Debře nad Jizerou, kolem restaurace Na Krajní mezi, přes step Radouč a syslí lokalitu zpět k Městskému stadionu. Zde náš osmikilometrový výlet byl zakončen. Účastníci si převzali diplom za úspěšné absolvování pochodu, zakoupili si výroční vizitku a rozloučili jsme se všichni společně.

Po celý výlet nás doprovázelo krásné jarní počasí a skvělá atmosféra.

                                               Průvodci Mgr. Jan Trávnický a Václava Vostalová


Chystané akce

19.1.2019 Zimní přechod Baby a Dědka

V sobotu 19. ledna 2019 se uskuteční první výlet turistického kroužku v novém roce 2019 pod názvem Zimní přechod Baby a Dědka.

21.1. a 23.1.2019 Návštěva v knihovně

Pravidelné návštěvy žáků pátých tříd v knihonvě jsou v našem městě již tradicí. 

29.01.2019 - Dílnička pro předškoláky

Naše škola již tradičně pořádá pro předškoláky dílničky s názvem ŠKOLA JE KAMARÁD.

 

29.1.2019 Projektový den Učíme se jinak

V úterý 29. ledna proběhne druhý zážitkový den určený pro žáky druhého stupně.