MENU
10.12.2018

29. výlet TK: "Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti" - Dolní Bousov, Kost a Libošovice.

           V sobotu 24. listopadu 2018 se konal třetí podzimní výlet, kdy jsme podpořili akci Klubu českých turistů – „6. podzimní setkání turistů Středočeské oblasti.“

Po příjezdu vlaku do Dolního Bousova jsme se vydali k místnímu infocentru u kostela sv. Kateřiny, kde proběhla registrace turistů a získali jsme potřebné materiály k chystanému pochodu. Vybrali jsme si jedenácti kilometrovou variantu náročnosti. Po prohlídce městečka Dolní Bousov jsme vyšli po naučné stezce kolem Červenského rybníka směrem k osadě Šlejferna u hlavní silnice Mladá Boleslav – Jičín. Podzimní krajina, vypouštěné rybníky a vodní ptactvo zaujaly naši pozornost. Po krátkém zastavení a ohřátí v hospůdce U zvoničky ve Střehomi, jsme se zastavili u místního pohádkového mlýna a zavzpomínali na pohádku S čerty nejsou žerty. Na konci osady Rašovec jsme vstoupili do romantického kaňonovitého údolí Plakánek, lemovaném pískovcovými skalami, kterým protéká potok Klenice. Na konci Plakánku se nám otevřel pohled na nejzachovalejší gotický hrad v ČR – Kost. Samozřejmě na Kosti nechyběla ani prohlídka hradu.

Další cesta z Kosti vedla Prokopským údolím do Libošovic, kde jsme svoje putování ukončili a převzali pamětní dary za absolvování výletu. Zajímavé pro žáky bylo setkání s představiteli Klubu českých turistů a spoustou letitých členů. Nechyběla ani absolventská vizitka pochodu a spousta razítek do turistických deníčků. Po občerstvení a odpočinku jsme se vydali k místnímu nádraží a odjeli zpět do Mladé Boleslavi. Zpáteční cesta nám příjemně utíkala a čas jsme vyplnili společným plánováním dalších výletů v roce 2019.

Průvodci Jan Trávnický a Vendulka Vostalová


Chystané akce

24.3.2019 Nový výlet turistického kroužku

V neděli 24. března 2019 se uskuteční druhý výlet turistického kroužku v novém roce 2019. Předjaří v Máchově kraji:“ Provodín, Jestřebí, betonové bunkry československého opevnění, Maršovický vrch, Braniborská jeskyně, Staré Splavy, Doksy.

25.3.2019 Dílničky v ISŠ Na Karmeli 8.A a 8.B

V lrámci volitelných předmětů Domácí nauky a Základy gastronomie navštíví naši žáci ISŠ Na karmeli, kde pro ně budou připraveny dílničky v oborech cukrář a pekař.

25.3.2018 Jaro v Zahradě DDM

Jarní procházka zahradou ekocentra DDM je připravena pro naše prvňáky.

27.3.2019 Turnaj v házené

Další turnaj v miniházené čeká na žáky prvního stupně.

28.3.2019 Noc s Andersenem

Přespávání ve škole s pohádkami H.CH. Andersena zažijí žáci přihlášených tříd z prvního stupně naší školy.

28.3.2019 MŠ Pampeliška u prvňáčků

Do prvních tříd zavítají předškoláci z MŠ Pampeliška.