MENU
24.09.2022

20. 10. 2022: Sběr starého papíru

Vážení žáci a rodiče, 

sběr starého papíru se uskuteční ve čtvrtek 20. 10. 2022.

Kontejner bude přistaven před hlavní vchod v 7.00 hod.

Papír: zvlášť letáky, noviny, časopisy a další starý papír, karton bohužel tentokrát nebereme. Ideálně do tašky, pytle, krabice, prosíme omezit svazování (musíme rozstříhat a pak naházet do kontejneru).

Příjezd ke škole: můžete autem přijet až ke hlavnímu vchodu od 7.00 hod. Žáci z 2. stupně pomohou vyložit. Odjíždíte objezdem kolem školy, aby nedocházelo k zablokování parkoviště u vchodu.

Časté dotazy rodičů a žáků:
1) Máte doma větší množství sběru a nejste schopni přivést vše najednou. ===) Kontaktujte Mgr. Trávnického přes elektronickou ŽK a domluvte si dřívější termín.
2) Z pracovních důvodů nemáte ve čtvrtek 20. 10. 2022 čas. ===) Kontaktujte nás (elektronická ŽK) a papír přivezte jiný den - dopoledne i odpoledne (záleží na osobní domluvě).
3) Evidence sběru. ===) Doma zvážíte, na lístek napište jméno dítěte, třídu a hmotnost sběru. Každý žák odevzdá své třídní učitelce/třídnímu učiteli.
4) Výtěžek ze sběru starého papíru. ===) Do třídního fondu každé třídy.

Sběr bude ukončen v 8.15 hod. Později již nejezděte.

S pozdravem Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Josef Zdobinský

Chystané akce

22. 11. 2022 Rodičovské schůzky: 1. a 2. stupeň ZŠ

informace pro rodiče, hodnocení prospěchu a chování žáků a tříd

Od 16. 11. 2022 Etické dílny: 2. stupeň ZŠ

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s. Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Od 1. 11. 2022 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

23. 11. 2022 Návštěva knihovny: 6. ročník

Ve středu 23. 11. 2022 navštíví žáci 6.A, 6.B a 6.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.

Od 18. 10. 2022 zahájena výuka basketbalu: 3.B + 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Jiří Mladý.

Od 10. 11. 2022 Návštěvy SOU, SOŠ a gymnázií: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky, setkání s výchovným poradcem, prohlídka školy

Podzim 2022: výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi