MENU
11.10.2023

3D tiskárny jako pomocníci nejen při výuce fyziky

Díky postupnému rozšiřování palety moderních technologií disponuje naše škola již několika 3D tiskárnami. Ty jsou často využívány samotnými žáky, kteří si na nich mohou vytisknout své výtvory související s výukou.

Posledním takto jimi vytištěným objektem byl funkční model hydraulického lisu, který si žáci nejprve sami vymodelovali a následně i vytiskli. Vytištěný 3D model poslouží nejen jim, ale i dalším žákům v hodinách fyziky jako učební pomůcka. Mezi další předměty, které si žáci měli možnost na tiskárnách vymodelovat a následně vytvořit, patří třeba pamětní medaile, klíčenky s logem naší školy nebo repliky válečných bunkrů pro účely výuky dějepisu.

Za zmínku stojí také vytištěné 3D modely písmenek abecedy, které slouží prvňáčkům. Ti si na nich mohou tvar písmenek osvojit nejen pohledem, ale i po hmatu, což přispívá k jejich snazšímu zapamatování.

Více fotografií naleznete v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:

https://www.instagram.com/osmickazsmb/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.