MENU
23.06.2024

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku
Vážení rodiče, 
     Váš syn/dcera bude příští školní rok postupovat na druhý stupeň ZŠ. Abychom žákům ulehčili přechod na tento stupeň, umožnili seznámit se více s novými třídními učitelkami a zároveň upevnili staronové kolektivy, organizuje naše škola tzv. adaptační kurz.

Termín konání: 4. až 6. 9. 2024.
Místo konání: Kemp Zelené údolí, Loveč 15, 507 45 Mladějov, okres Jičín, p. Milan Kynzl, p. Zuzana Kynzlová – tel. 722 206 359.
Sraz 4. 9. 2024 v 8.45 h před budovou školy i s rodiči, převzetí dětí a všech potřebných dokumentů, léků, věcí s sebou atd. Pokud děti berou nějaké léky, podepište a zabalte do igelitových sáčků.
Odjezd:  Mladá Boleslav – město: 9.32 h.
Návrat: Mladá Boleslav – město: 16.28 h, následný přesun ke škole, převzetí dětí rodiči kolem 16.50 h.
Stravování: plná penze, začíná obědem ve středu 4. 9. 2024, celodenní pitný režim, končí odpolední svačinou v pátek 6. 9. 2024.
Poznámka: v ceně adaptačního kurzu je zahrnuto ubytování, celodenní stravování s pitným režimem, doprava vlakem.
S sebou: do vlaku batůžek jedeme vlakem – sportovní oblečení a obuv, na ven, pohodlné oblečení na pokoj, přezůvky, pyžamo a hygienické potřeby, spodní prádlo a ponožky, plavky, ručník, psací potřeby (různé hry), pláštěnka, batoh na výlet, kapesné.
Při odjezdu odevzdat třídní učitelce: průkaz zdravotní pojišťovny (stačí kopie), prohlášení zákonných zástupců (bezinfekčnost), písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte na pobytový adaptační kurz, léky.             
Pedagogický dozor: Mgr. Jan Trávnický (vedoucí akce), školní psycholožka Mgr. Zuzana Sedláčková, Mgr. Simona Pardubská (třídní 6.A), Bc. Adéla Landovská (třídní 6.B) a Mgr. Klára Vaňková (třídní 6.C).


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA ADAPTAČNÍ KURZ
Přihlašuji závazně svého syna/svoji dceru na adaptační kurz pořádaný 8. ZŠ Mladá Boleslav v termínu 4. - 6. 9. 2024.
Jméno žáka: _________________________ Datum narození žáka: __________________, 
třída (současná) ______________
Svým podpisem také potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o termínu, místu a předpokládané ceně výše uvedené akce a beru na vědomí, že cena bude škole uhrazena na platební portál Středočeského kraje, a to do 25. 7. 2024.
V ______________________________________ dne _______________________
Jméno zákonného zástupce (hůlkovým písmem): ___________________________________
Podpis zákonného zástupce + telefon: ___________________________________________

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Chystané akce

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí, Loveč u Mladějova, okres Jičín