MENU
27.09.2019

40. výlet turistického kroužku - Polabský skanzen Přerov nad Labem

Tradiční vánoční výstava v celém areálu skanzenu s bohatým doprovodným programem. Letošní "Lidové Vánoce v Polabí" se již konají potřicáté. V interiérech všech osmi chalup jsou předváděny scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Výstavu doplňují ukázky starých i novodobých vánočních dekorací, návody na výrobu vánočních ozdob, cukroví a drobných dárků. ZVláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka papírových vystřihovacích betlémů a vánočních pohlednic, umístěná v bednárně a ve škole.

V sobotu 7. prosince 2019 se uskuteční další výlet turistického kroužku tohoto školního roku, kdy navštívíme polabské Nymbursko. Téma: „Vánoční Polabí ve skanzenu“ – Lysá nad Labem, Litol, Přerov nad Labem, Poděbrady

Z Mladé Boleslavi přijedeme do železniční stanice Lysá nad Labem a odtud se vydáme místní částí Litol k Litolskému mostu přes Labe. Pěknou procházkou dojdeme do obce Přerov nad Labem k místnímu Polabskému skanzenu. Hlavní částí výletu bude prohlídka vánoční výstavy – Nymbursko a Mladoboleslavsko v 18. až 1. pol. 20. století. Zpáteční cesta výletu nás dovede ke staré poděbradské silnici na autobus a na nádraží do Poděbrad, odkud pojedeme vlakem zpět do Mladé Boleslavi.

            Sraz: v 7.50 hod. u čekárny a prodejny jízdenek ČD na nádraží Mladá Boleslav - město. Zakoupíme si jízdenku do stanice Lysá nad Labem. Odjezd v 8.06 hod. Návrat: v 16.46 hod. na nádraží Mladá Boleslav - město, kde bude i rozchod a převzetí dětí rodiči.

S sebou: svačina a pití na celý den, průkazka pojištěnce, sportovní oblečení, turistický deníček na vizitky (ti, kteří sbírají), peníze na jízdné – vlak a autobus, vstup do Polabského skanzenu (dítě a senior 50,- Kč, dospělý 100,- Kč, rodinné 270,- Kč), případné občerstvení po cestě v Přerově nad Labem. Samozřejmě dobrá nálada. Prvňáčci v doprovodu dospělé osoby, žáci bez doprovodu v dobrém zdravotním stavu :-).

Zájemci se jako obvykle hlásí p. uč. Trávnickému na email jan.travnicky@seznam.cz + nahlásí počet osob, kontaktní číslo mobilu na rodiče (kdyby se stalo cokoliv během výletu).

S pozdravem průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Jana Tyšerová

Chystané akce

26. 11. 2019 Preventivní programy

témata pro žáky: 6. a 7. ročník - "Život v mediální džungli,", 8. ročník - "Rodina," 9. ročník - "Předsudky." Rozšiřující učivo do předmětu občanská a etická výchova (OEV).

1. 12. 2019 Advent - příprava na vánoční svátky

V adventním čase děti slaví a učí se dle celodenních projektů. Ty jsou zaměřeny na nadcházející předvánoční období a Vánoce.

13. 12. 2019 Zimní dílna na Hradě - třídy 2.A, 2.B a 2.C

rozšiřující učivo VV a PČ, tradice a zvyky Adventu a Vánoc, Okresní muzeum Mladá Boleslav

20. 12. 2019 Vánoční besídka a zkrácené vyučování

vánoční besídky v jednotlivých třídách, zkrácené vyučování = 1. stupeň do 11.40 hod, 2. stupeň do 12.35 hod.

18. 1. 2020 41. výlet turistického kroužku: "Za českými granáty do Turnova"

V sobotu 18. ledna 2020 se uskuteční další výlet turistického kroužku tohoto školního roku, kdy navštívíme zimní pojizerský Turnov. Téma: „Za českými granáty do Turnova“ = Granát Turnov, Muzeum Českého ráje, U Baťi.“