MENU
09.01.2020

40. výlet turistického kroužku: "Vánoční Polabí ve skanzenu"

V sobotu 7. 12. 2019 jsme uskutečnili turistické pochodování do předvánočního Polabí. Vlakem z Mladé Boleslavi jsme přijeli do Nymburka, kde jsme přestoupili na spoj do Lysé nad Labem. Po nákupu vizitek a získání razítek jsme přes místní část Litol došli k řece Labi a zamířili si to k Přerovu nad Labem.

Podél řeky jsme došli až do samotné obce, kde jsme poobědvali ve stylové restauraci. Poté jsme vstoupili do adventně a vánočně vyzdobeného Polabského skanzenu. Velká vánoční výstava pod názvem "Lidové Vánoce v Polabí" se již konala po třicáté. V interiérech chalup jsme shlédli scény ze života našich předků, připomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu a v období od vánočních svátků až do Tří králů. Děti obdivovaly obchůzky barborek, lucek a mikulášský průvod s nadílkou, tradiční recepty a cukroví, vánoční výzdobu a lidové betlémy. V bednárně byly ukázky i tradičních řemesel a adventních trhů na Nymbursku.

Sladkou tečkou byla místní přerovská cukrárna a poté jsme se již vydali na zpáteční cestu - autobus do Poděbrad a následný vlak do Boleslavi.

Průvodci Jan Trávnický a Jana Tyšerová


Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.