MENU
03.02.2020

41. výlet turistického kroužku: "Za českými granáty do Turnova"

V sobotu 18. ledna 2020 se uskutečnil první výlet v novém roce 2020, kdy jsme navštívili metropoli Českého ráje - město Turnov. Tentokrát jsme se nevěnovali až tak poznávání krás naší vlasti, ale spíše zdejším muzeím.

Nejprve jsme se vrhli na místní infocentrum, abychom doplnili turistické deníčky dalšími vizitkami. Poté následovala prohlídka galerie družstva umělecké výroby Granátu. Zde jsme poznali historii šperkařství v Turnově (zlatá éra za Rudolfa II. a následně za Marie Terezie), způsob těžby drahokamu drobných rozměrů rudého jako krev a výrobu šperků se zasazováním opracovaných granátů.

V Muzeu Českého ráje jsme navštívili nově otevřenou expozici horolezectví, která je úzce spjata s Českým rájem a velkým množstvím pískovcových skal a skalních měst. Zajímavá prohlídka byla doplněna velkým množstvím fotografií mapujících historický vývoj tohoto sportu. V Kamenářský domě na nás zase čekala výstava betlémů z Turnovska a Semilska.

Po společném obědě jsme se vydali k místní vodní elektrárně a podél náhonu jsme došli až k jezu řeky Jizery v Dolánkách.

Krásná zimní procházka po Turnově a zajímavé expozice nás jistě všechny potěšili.

Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Igor Steger


Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.