MENU
21.09.2022

5. 10. 2022 Výstava studijních a učebních oborů: 9. ročník

Výstava studijních a učebních oborů

- kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky,

- prezentace SOU, SOŠ a gymnázií z okresu Mladá Boleslav + sousedních regionů,

- nabídka 3letých učebních (výuční list) a 4letých maturitních (maturitní zkouška) oborů,

- Velký sál Domu kultury v Mladé Boleslavi 8.30 - 16.00 hod, lze také navštívit soukromě s rodiči a kamarády,

 

třída 9.A Mgr. Simona Pardubská - 8.00 - 10.45 hod,

třída 9.B Mgr. Veronika Fliegelová - 8.00 - 10.45 hod,

třída 9.C Mgr. Josef Zdobinský - 8.00 - 10.45 hod,

 

Chystané akce

22. 11. 2022 Rodičovské schůzky: 1. a 2. stupeň ZŠ

informace pro rodiče, hodnocení prospěchu a chování žáků a tříd

Od 16. 11. 2022 Etické dílny: 2. stupeň ZŠ

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s. Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Od 1. 11. 2022 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

23. 11. 2022 Návštěva knihovny: 6. ročník

Ve středu 23. 11. 2022 navštíví žáci 6.A, 6.B a 6.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.

Od 18. 10. 2022 zahájena výuka basketbalu: 3.B + 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Jiří Mladý.

Od 10. 11. 2022 Návštěvy SOU, SOŠ a gymnázií: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky, setkání s výchovným poradcem, prohlídka školy

Podzim 2022: výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi