MENU
01.07.2022

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Vážení rodiče a žáci,
informuji vás o konání adaptačního kurzu pro žáky budoucí 6.ABC.

Termín: ST-7. 9. až PÁ-9. 9. 2022,
Místo: Kemp Zelené údolí, Loveč 15, p. Mladějov, okres Jičín.
Doprava vlakem ze stanice Mladá Boleslav - město do Mladějova v Čechách.
Cena: 1.390,- nebo 1.610,- Kč ===) záleží na druhu ubytování (viz prezentace).

Vyplněnou přihlášku: odevzdejte do středy 28. 6. 2022. Nejpozději do PÁ- 1. 7. 2022 do 12.00 hod.
S vysvědčením dostanete podklady pro platbu na základě odevzdané přihlášky.
Peníze: přeposílejte na účet školy do 25. 7. 2022 (nikoliv na žákovský účet) = 19-5794060277/0100. Variabilní symbol = datum narození žáka ve tvaru (DDMMRRRR = den den měsíc měsíc rok). Poznámka = jméno žáka.
Stravování: plná penze 300,- Kč = snídaně formou švédských stolů, oběd, teplá večeře ===) 300 x 2 = 600,- Kč + oběd v PÁ, plnou penzi rozšíříme o dopolední a odpolední svačinu = 25,- Kč/ks, celodenní pitný režim 25,- Kč/osoba = šťáva nebo čaj, k dispozici v jídelně,
Pedagogický dozor: Mgr. Jan Trávnický - vedoucí kurzu, zástupce ředitele pro 2. stupeň, Mgr. Zuzana Sedláčková - školní psycholožka, třídní učitelé - Bc. Kateřina Pátková (6.A), Mgr. Jana Slabá (6.B), Mgr. Rudolf Hofman (6.C).

Žádáme všechny rodiče, aby své dítě na adaptační kurz přihlásili. Je to kromě lyžařského kurzu v 7. ročníku jediná větší akce na základní škole. Třída se seznámí s novým třídním učitelem/třídní učitelkou a zažije něco jiného než v budově školy nebo na školním výletě. Konkrétní program teprve učitelé připravují.

Zároveň chci požádat zájemce z řad rodičů:
1) o pomoc odvozu osobních věcí od školy do kempu a zpět ke škole. Žáci se přesouvají od budovy školy na železniční nádraží. To samé i při návratu, kdy přijedeme vlakem do MB a věci si předáme opět na parkovišti před školou. ===) Zájemci se mohou písemně přihlásit Mgr. Trávnickému prostřednictvím elektronické ŽK.
2) o sladkosti či jiné dárky, které budeme dětem rozdávat jako ceny při soutěžích či kvízech. Můžete předat až při odjezdu od školy nebo dítě za vás odevzdá na místě v kempu.


Za 8. ZŠ Mladá Boleslav se na vás těší Mgr. Jan Trávnický, zástupce ředitele pro 2. stupeň ZŠZávazná přihláška na adaptační kurz:

Přihlašuji svého syna / svou dceru na adaptační kurz pořádaný 8. ZŠ Mladá Boleslav v termínu 7. 9. - 9. 9. 2022 v Kempu Zelené údolí v Lovči.
Jméno žáka: .........................................................................
Datum narození žáka: ............................................  Současná třída: ............

Svým podpisem také potvrzuji, že jsem se seznámil/-a s informacemi o termínu, místu a předpokládané ceně výše uvedené akce a beru na vědomí, že cena bude škole uhrazena na školní účet a to do 25. 7. 2022.

V ............................................. dne ..............................

Jméno zákonného zástupce (hůlkovým písmem): .....................................................
Podpis zákonného zástupce: .......................................................

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Chystané akce

1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

8.00 - 8.45 hod v kmenových třídách

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín