MENU
22.09.2022

8. 10. 2022 Turistický kroužek - 50. výlet: 1. a 2. stupeň ZŠ

Vážení rodiče, žáci, kolegové učitelé a přátelé naší 8. ZŠ,

v sobotu 8. října 2022 se koná první výlet turistického kroužku v tomto školním roce. Na výletě půjdeme „Putování po Svatojakubské cestě - Žitavské“ = Vinec, Svatojakubská cesta, Krnsko, Jizerní Vtelno, Stránov.

Sraz budeme mít v Mladé Boleslavi na zastávce MHD Václava Klementa (naproti Bondy centru) v 7.50 hod. Autobusem se přesuneme do Vince, kde si prohlédneme románský kostel sv. Mikuláše. Poté se vydáme podél řeky Jizery po Svatojakubské cestě - Žitavské do Krnska. Hlavní náplní výletu bude prohlídka zámku Stránov v Jizerním Vtelně.

Návrat zpět do Mladé Boleslavi je linkovým autobusem z Jizerního Vtelna nebo Krnska v 13.07 hod. Návrat: v 13.30 hod. na autobusové nádraží Mladá Boleslav, kde bude i rozchod a převzetí dětí rodiči (u čekárny a prodejny jízdenek Českých drah).

S sebou:

  • peníze na autobus + MB-karta (MHD Mladá Boleslav),
  • peníze na vstupné do zámku = snížené 80,- Kč, plné 120,- Kč, vstup na věž 60,- Kč,
  • svačina a pití na celý den,
  • průkazka pojištěnce,
  • sportovní oblečení a pořádnou obuv,
  • turistický deníček na vizitky (ti, kteří sbírají),

Samozřejmě dobrá nálada. Prvňáčci v doprovodu dospělé osoby, žáci bez doprovodu v dobrém zdravotním stavu :-).

Zájemci se jako obvykle hlásí p. uč. Trávnickému na email travnicky@8zsmb.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku + nahlásí počet osob, kontaktní číslo mobilu na rodiče (kdyby se stalo cokoliv během výletu).

S pozdravem průvodci Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Jana Tyšerová

8. 10. 2022 Turistický kroužek - 50. výlet: 1. a 2. stupeň ZŠ

Chystané akce

22. 11. 2022 Rodičovské schůzky: 1. a 2. stupeň ZŠ

informace pro rodiče, hodnocení prospěchu a chování žáků a tříd

Od 16. 11. 2022 Etické dílny: 2. stupeň ZŠ

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s. Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Od 1. 11. 2022 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

23. 11. 2022 Návštěva knihovny: 6. ročník

Ve středu 23. 11. 2022 navštíví žáci 6.A, 6.B a 6.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.

Od 18. 10. 2022 zahájena výuka basketbalu: 3.B + 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Jiří Mladý.

Od 10. 11. 2022 Návštěvy SOU, SOŠ a gymnázií: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky, setkání s výchovným poradcem, prohlídka školy

Podzim 2022: výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi