MENU
04.09.2023

Aktuální nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

Vážení rodiče a žáci,
v odkazu najdete nabídku zájmových kroužků pro děti. Přihlašování dětí do kroužků bude možné od 5. 9. 2023 a to prostřednictvím vyplněné návratky, kterou odevzdají svému třídnímu učiteli. Kroužky pak budeme otvírat dle počtu přihlášených zájemců.

Aktuální nabídka kroužků ve školním roce 2023/2024 je k nahlédnutí v příloze této zprávy.

 

         Děkujeme za pochopení a s pozdravem vedení školy

Aktuální nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.