MENU
24.10.2021

Co se dělo na škole v říjnu

Žáci druhého stupně 5.10. odešli nebo odjeli na různé exkurze, které si zvolili dle svého zájmu. Celkem bylo v nabídce 13 zážitkových akcí. Tomuto tématu bude věnován speciální bulletin, který vyjde 1.11.2021. V rámci prevence patologických jevů čekaly na žáky druhého stupně tzv. Etické dílny, zaměřené na různá nebezpečí a nástrahy současného světa. Takto proběhly programy: Přátelé (6.ročník), Peníze, peníze, peníze (7. ročník), Vážíš si svého těla (8. ročník) a Morální bludiště (9.ročník). Naši deváťáci se mimo jiné vydali i na místní letiště, kde pro ně byl připraven kamion s 3D tiskárnami (MPO) a dále absolvovali několik dalších programů zaměřených na volbu povolání. Pravidelnou součástí výuky byly i třídnické hodiny (5. až 9. ročník) zaměřené převážně na klima tříd.

Zkrátka nepřišli ani žáci prvního stupně. Prvňáci zahájili celoměsíční téma Veselý podzim a pokračovali v celoročním programu Hrajeme si s pohádkami. Druháci pokračovali v plavání, zapojili se nově do projektu Lego bricks a navštívili městskou knihovnu. Třeťáci vyrazili na celodenní výuku do lesů u Bělé pod Bezdězem, ve škole pro ně byl připraven celodenní výukový program Podzimní učení a další s názvem Proč slavíme 28.říjen. Na čtvrťáky čekal interaktivní edukativní program na Boleslavském hradě zaměřený na dějiny města a okolí a dále výstava hub. Pro celý první stupeň pak začaly vstupy odborníků do hodin TV. Postupně takto žáci 2. až 4. tříd absolvovali několik hodin miniházené (téma míčové hry). 

Jak je vidět, žáci naší školy se nenudí. Učitelé se jim snaží zpestřit výuku a zařazovat do ní prvky, které přispívají nejen ke zvýšení motivace, ale také k posilování vzájemných vztahů a zlepšování klima ve třídě.

Chystané akce

1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

8.00 - 8.45 hod v kmenových třídách

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín