MENU
24.10.2021

Co se dělo na škole v říjnu

Žáci druhého stupně 5.10. odešli nebo odjeli na různé exkurze, které si zvolili dle svého zájmu. Celkem bylo v nabídce 13 zážitkových akcí. Tomuto tématu bude věnován speciální bulletin, který vyjde 1.11.2021. V rámci prevence patologických jevů čekaly na žáky druhého stupně tzv. Etické dílny, zaměřené na různá nebezpečí a nástrahy současného světa. Takto proběhly programy: Přátelé (6.ročník), Peníze, peníze, peníze (7. ročník), Vážíš si svého těla (8. ročník) a Morální bludiště (9.ročník). Naši deváťáci se mimo jiné vydali i na místní letiště, kde pro ně byl připraven kamion s 3D tiskárnami (MPO) a dále absolvovali několik dalších programů zaměřených na volbu povolání. Pravidelnou součástí výuky byly i třídnické hodiny (5. až 9. ročník) zaměřené převážně na klima tříd.

Zkrátka nepřišli ani žáci prvního stupně. Prvňáci zahájili celoměsíční téma Veselý podzim a pokračovali v celoročním programu Hrajeme si s pohádkami. Druháci pokračovali v plavání, zapojili se nově do projektu Lego bricks a navštívili městskou knihovnu. Třeťáci vyrazili na celodenní výuku do lesů u Bělé pod Bezdězem, ve škole pro ně byl připraven celodenní výukový program Podzimní učení a další s názvem Proč slavíme 28.říjen. Na čtvrťáky čekal interaktivní edukativní program na Boleslavském hradě zaměřený na dějiny města a okolí a dále výstava hub. Pro celý první stupeň pak začaly vstupy odborníků do hodin TV. Postupně takto žáci 2. až 4. tříd absolvovali několik hodin miniházené (téma míčové hry). 

Jak je vidět, žáci naší školy se nenudí. Učitelé se jim snaží zpestřit výuku a zařazovat do ní prvky, které přispívají nejen ke zvýšení motivace, ale také k posilování vzájemných vztahů a zlepšování klima ve třídě.

Chystané akce

Letní aktivity a příměstské tábory

Hledáte pro své děti prázdninovou aktivitu nebo příměstský tábor? 

4. 3. 2022 Zahájení výuky plavání: 1.A a 1.B

Městský bazén Mladá Boleslav - Sokolovna.

Akce v květnu u Koťat a Tygříků v Mateřské škole Osmička

i my, malé děti z Mateřské školy máme své akce, které nás baví

3. 5. 2022 Pohár rozhlasu - atletické závody

Sportovní soutěž má před sebou svůj 53. ročník a vrací se do tradičního formátu.

12. 5. 2022 Krajské kolo Středočeského kraje ve vybíjené

dívky 4. a 5. ročník ZŠ

17. a 24. 5. 2022 Fotografování tříd 1. a 2. stupně ZŠ

Foto Ullrich Jičín

19. 5. 2022 Atletické závody "Pohár rozhlasu"

startují žáci 6. a 7. ročníku ZŠ

22. 5. 2022 Poznávací zájezd do Velké Británie

termín něděle 22. 5. až pátek 27. 5. 2022

23. 5. 2022 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

1. ročník: 1.A a 1.B

25. 5. 2022 Atletický trojboj v Benátkách nad Jizerou

závody osmičlenných družstev z 2. - 5. ročníku ZŠ

28. 5. 2022 „Putování do pohádkového Jičína za Rumcajsem“ - 49. výlet turistického kroužku

trasa Jinolice, Horní Podůlší, zřícenina Brada, Rumcajsova jeskyně (jihovýchodní okraj CHKO Český ráj), Brada – Rybníček, Kbelnice, Sedličky, Libosad, Jičín

2. 6. 2022 Dějepisná a zeměpisná exkurze: třídy 7.C a 8.C

Rovné, hora Říp, rotunda sv. Jiří, Mělník