MENU
22.04.2019

Další sportovní úspěch našich žáků

V úterý 9.4. se naše škola spolupodílela na organizaci okresního kola atletických závodů OVOV - Odznak všestrannosti olympijských vítězů. I naši žáci se do tého soutěže zapojili a ukázali své silné stránky. Závodili v pětiboji, který byl složený z těchto disciplín - kliky, hod medicinbalem, přeskok přes švihadlo, trojskok a běh na 1000 m nebo člunkový běh s driblinkem. Bára Bančanská ve velké konkurenci dokonce obsadila ve své kategorii 1. místo a Ondra Šedina 2. místo a postoupili do krajského kola. Oběma moc blahopřejeme. Poděkování patří i ostatním závodníkům a především panu učiteli Hofmanovi, pod jehož patronátem celé závody na naší škole bez problémů proběhly.

 

Chystané akce

27. 2. 2020 Další odpolední dílnička pro přeškoláky

8. ZŠ Mladá Boleslav pořádá pro předškoláky odpolední dílničky zaměřené na zvykání a přípravu do školy. V dílničkách si děti hravou formou vyzkouší uvolňování ruky, pravolevou orientaci, matematické představy, aj.

26. 2. 2020 Program enviromentální výchovy: "Proč ptáci zpívají, jak ptáci zpívají"

Beseda ekologické výchovy z Mělníka pro žáky 7. a 9. ročníku.

26. 2. 2020: Besedy s Městskou policií pro žáky 1. stupně

"(Ne)bezpečný internet, Bezpečné chování I. a II."

27. 2. 2020 "Hodina moderní chemie"

Tradiční akce spolupráce se studenty Vysoké školy chemicko - technologické (VŠCHT) v Praze - Dejvicích.

27. 2. 2020 Anglické divadlo The Onlines

Zpestření výuky pro žáky 2. stupně ZŠ a rozšíření si slovní zásoby s kulturním zážitkem.

25. 3. 2020 Jarní jarmark

prodejní výstava, kulturní vystoupení žáků školy, vítáme jaro.

28. 3. 2020: 42. výlet turistického kroužku - "Riegrovou stezkou do Semil"

Spálov, soutok Jizery a Kamenice, Riegrova stezka kolem Jizery, Bítouchov, Semily