MENU
22.03.2022

Dějepisná olympiáda - 8. a 9. ročník

51. ročník, téma "Šlechta v proměnách času". Tématem první kategorie byla Šlechta od konce raného středověku do roku 1648. Pavilon Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav.

V souboji s gymnázii a dalšími základními školami obsadili naši žáci z 8. ročníku krásná místa. Všichni získali nadpoloviční většinu bodů a úspěšně reprezentovali naší školu. Celkem se okresního kola dějepisné olympiády zúčastnilo 36 soutěžících.

Na 6. - 8. místě se umístil Lukáš Slavík ze třídy VIII.A s 55 body.
Na 9. - 11. místě se umístila Natálie Bočková ze třídy VIII.B s 54 body.
Na 21. místě se umístil Radim Sobotka te třídy VIII.B se 46 body.

Všem žákům gratulujeme, chválíme získané dějěpisné znalosti a zájem o tento předmět.
Mgr. Jan Trávnický, vyučující dějepisu


Chystané akce

29. 9. a 13. 10. 2022 Profi-testy: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky

4. 10. 2022 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak IV."

Nový ročník našeho projektu Učíme se jinak IV. začíná. V přiložené prezentaci zjistíte, jaká témata nás v tomto školním roce čekají. V pátek 23.9.2022 se budete moci zapsat k vybranému projektu.

5. 10. 2022 Výstava studijních a učebních oborů: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky

8. 10. 2022 Turistický kroužek - 50. výlet: 1. a 2. stupeň ZŠ

„Putování po Svatojakubské cestě - Žitavské“ = Vinec, Svatojakubská cesta, Krnsko, Jizerní Vtelno, Stránov.

20. 10. 2022 Vlastivědná exkurze do Prahy: třída 5.A

rozšiřující učivo vlastivědy o hlavním městě Praze

20. 10. 2022: Sběr starého papíru

7.00 - 8.00 hod., noviny + letáky + časopisy, karton bohužel nebereme

22. 10. 2022 Turistický kroužek - 51. výlet: 1. a 2. stupeň ZŠ

„Za divokými koňmi a pratury“ = Milovice, Mladá, Boží Dar, Mordové rokle, Svatojiřský les, Vanovice, Všejany

31. 10. 2022 Návštěva knihovny - 4. ročník

V pondělí 31. 10. 2022 navštíví žáci 4.A, 4.B a 4.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.