MENU
22.03.2022

Dějepisná olympiáda - 8. a 9. ročník

51. ročník, téma "Šlechta v proměnách času". Tématem první kategorie byla Šlechta od konce raného středověku do roku 1648. Pavilon Domu dětí a mládeže Mladá Boleslav.

V souboji s gymnázii a dalšími základními školami obsadili naši žáci z 8. ročníku krásná místa. Všichni získali nadpoloviční většinu bodů a úspěšně reprezentovali naší školu. Celkem se okresního kola dějepisné olympiády zúčastnilo 36 soutěžících.

Na 6. - 8. místě se umístil Lukáš Slavík ze třídy VIII.A s 55 body.
Na 9. - 11. místě se umístila Natálie Bočková ze třídy VIII.B s 54 body.
Na 21. místě se umístil Radim Sobotka te třídy VIII.B se 46 body.

Všem žákům gratulujeme, chválíme získané dějěpisné znalosti a zájem o tento předmět.
Mgr. Jan Trávnický, vyučující dějepisu


Chystané akce

Letní aktivity a příměstské tábory

Hledáte pro své děti prázdninovou aktivitu nebo příměstský tábor? 

4. 3. 2022 Zahájení výuky plavání: 1.A a 1.B

Městský bazén Mladá Boleslav - Sokolovna.

Akce v květnu u Koťat a Tygříků v Mateřské škole Osmička

i my, malé děti z Mateřské školy máme své akce, které nás baví

3. 5. 2022 Pohár rozhlasu - atletické závody

Sportovní soutěž má před sebou svůj 53. ročník a vrací se do tradičního formátu.

12. 5. 2022 Krajské kolo Středočeského kraje ve vybíjené

dívky 4. a 5. ročník ZŠ

17. a 24. 5. 2022 Fotografování tříd 1. a 2. stupně ZŠ

Foto Ullrich Jičín

19. 5. 2022 Atletické závody "Pohár rozhlasu"

startují žáci 6. a 7. ročníku ZŠ

22. 5. 2022 Poznávací zájezd do Velké Británie

termín něděle 22. 5. až pátek 27. 5. 2022

23. 5. 2022 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

1. ročník: 1.A a 1.B

25. 5. 2022 Atletický trojboj v Benátkách nad Jizerou

závody osmičlenných družstev z 2. - 5. ročníku ZŠ

28. 5. 2022 „Putování do pohádkového Jičína za Rumcajsem“ - 49. výlet turistického kroužku

trasa Jinolice, Horní Podůlší, zřícenina Brada, Rumcajsova jeskyně (jihovýchodní okraj CHKO Český ráj), Brada – Rybníček, Kbelnice, Sedličky, Libosad, Jičín

2. 6. 2022 Dějepisná a zeměpisná exkurze: třídy 7.C a 8.C

Rovné, hora Říp, rotunda sv. Jiří, Mělník