MENU
19.03.2022

Důležité informace k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023

Důležité informace k zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2022/2023

Zápis na naší škole se skládá ze dvou částí:

administrativní a motivační (praktická) s dítětem ve škole – Pojďte  s námi do ZOO.

Od 1. 4. do 9. 4. 2022 (do 9:00)  je nutná registrace dítěte pomocí odkazu ONLINE ZÁPIS do školy.

Link: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/8zsmb/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4364

Zákonný zástupce vyplní po přihlášení na tyto stránky potřebné údaje pomocí formuláře žádosti, kterou systém automaticky odešle do evidence školy. Na mail zákonného zástupce, který do formuláře uvedl, přijde automatické potvrzení o doručení žádosti.

Zároveň si při registraci zákonný zástupce vybere vhodný termín samotného zápisu (rezervuje si den a čas motivační části zápisu s dítětem).

Po vyplnění žádosti si zákonný zástupce vytiskne formulář a přinese jej ve vybraný termín (podle rezervace) do školy a užije si se svým dítětem slavnostní atmosféru motivační části zápisu s učiteli a se zvířátky ze ZOO..

Termín motivační části zápisu je
v pátek 8. 4. od 14.00 do 17.00 nebo v sobotu 9.  4. 2022 od 9.00 do 11.00 hod.

Do školy přijímáme i děti z jiných obvodů do naplnění kapacity ročníku (3 třídy), protože zákonní zástupci mají možnost pro své dítě volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou přijaty děti z našeho obvodu.

Do školy s sebou nezapomeňte přinést:

− rodný list dítěte,

− vytisknutou žádost z portálu Zápisy Online,

− svůj OP pro potvrzení správnosti údajů (dle § 36 odst. 5 správního řádu),

− doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU.

 

Chystané akce

Letní aktivity a příměstské tábory

Hledáte pro své děti prázdninovou aktivitu nebo příměstský tábor? 

4. 3. 2022 Zahájení výuky plavání: 1.A a 1.B

Městský bazén Mladá Boleslav - Sokolovna.

Akce v květnu u Koťat a Tygříků v Mateřské škole Osmička

i my, malé děti z Mateřské školy máme své akce, které nás baví

3. 5. 2022 Pohár rozhlasu - atletické závody

Sportovní soutěž má před sebou svůj 53. ročník a vrací se do tradičního formátu.

12. 5. 2022 Krajské kolo Středočeského kraje ve vybíjené

dívky 4. a 5. ročník ZŠ

17. a 24. 5. 2022 Fotografování tříd 1. a 2. stupně ZŠ

Foto Ullrich Jičín

19. 5. 2022 Atletické závody "Pohár rozhlasu"

startují žáci 6. a 7. ročníku ZŠ

22. 5. 2022 Poznávací zájezd do Velké Británie

termín něděle 22. 5. až pátek 27. 5. 2022

23. 5. 2022 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

1. ročník: 1.A a 1.B

25. 5. 2022 Atletický trojboj v Benátkách nad Jizerou

závody osmičlenných družstev z 2. - 5. ročníku ZŠ

28. 5. 2022 „Putování do pohádkového Jičína za Rumcajsem“ - 49. výlet turistického kroužku

trasa Jinolice, Horní Podůlší, zřícenina Brada, Rumcajsova jeskyně (jihovýchodní okraj CHKO Český ráj), Brada – Rybníček, Kbelnice, Sedličky, Libosad, Jičín

2. 6. 2022 Dějepisná a zeměpisná exkurze: třídy 7.C a 8.C

Rovné, hora Říp, rotunda sv. Jiří, Mělník