MENU
21.02.2022

Etické dílny 5. až 9. ročník: od 11. 3. 2022

Etické dílny jsou certifikované a systematické programy primární prevence pro žáky 1. až 9. ročníku ZŠ.

V programech Etické dílny pomáháme dětem zorientovat se v sobě i ve světě kolem, učit se řešit každodenní problémy a obtížné situace bez nebezpečného experimentování a rizikového chování.
Programy jsou interaktivní, využíváme v nich pestrou škálu didaktických metod jako je hraní rolí, diskuse, skupinové aktivity a hry podporující komunikaci, spolupráci a kreativitu.
Děti samy mají prostor nacházet vhodné odpovědi na mravní a hodnotové otázky a tvořivě se podílet na jejich řešení - nebýt jen pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci.

5.A: Mise - Tajemný ostrov, 11. 3. 2022, 8.00 - 11.40 hod.

5.B: Mise - Tajemný ostrov, 15. 3. 2022, 8.00 - 11.40 hod.

5.C: Mise - Tajemný ostrov, 17. 3. 2022, 8.00 - 11.40 hod.

6.A: Rodina, 7. 4. 2022, 8.00 - 9.40 hod.

6.B: Rodina, 7. 4. 2022, 10.00 - 11.40 hod.

6.C: Rodina, 20. 4. 2022, 8.00 - 9.40 hod.

7.A: Kdo jsem?, 12. 4. 2022, 8.00 - 9.40 hod.

7.B: Kdo jsem?, 12. 4. 2022, 10.00 - 11.40 hod.

7.C: Kdo jsem?, 20. 4. 2022, 10.00 - 11.40 hod.

8.A: Image nebo charakter?, 5. 4. 2022, 8.00 - 10.00 hod.

8.B: Image nebo charakter?, 5. 4. 2022, 10.00 - 11.40 hod.

8.C: Image nebo charakter?, 4. 4. 2022, 8.00 - 10.00 hod.

9.A: Na vlně emocí - předsudky, 22. 4. 2022, 8.00 - 10.00 hod.

9.B: Na vlně emocí - předsudky, 22. 4. 2022, 10.00 - 11.40 hod.

Chystané akce

Letní aktivity a příměstské tábory

Hledáte pro své děti prázdninovou aktivitu nebo příměstský tábor? 

4. 3. 2022 Zahájení výuky plavání: 1.A a 1.B

Městský bazén Mladá Boleslav - Sokolovna.

Akce v květnu u Koťat a Tygříků v Mateřské škole Osmička

i my, malé děti z Mateřské školy máme své akce, které nás baví

3. 5. 2022 Pohár rozhlasu - atletické závody

Sportovní soutěž má před sebou svůj 53. ročník a vrací se do tradičního formátu.

12. 5. 2022 Krajské kolo Středočeského kraje ve vybíjené

dívky 4. a 5. ročník ZŠ

17. a 24. 5. 2022 Fotografování tříd 1. a 2. stupně ZŠ

Foto Ullrich Jičín

19. 5. 2022 Atletické závody "Pohár rozhlasu"

startují žáci 6. a 7. ročníku ZŠ

22. 5. 2022 Poznávací zájezd do Velké Británie

termín něděle 22. 5. až pátek 27. 5. 2022

23. 5. 2022 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

1. ročník: 1.A a 1.B

25. 5. 2022 Atletický trojboj v Benátkách nad Jizerou

závody osmičlenných družstev z 2. - 5. ročníku ZŠ

28. 5. 2022 „Putování do pohádkového Jičína za Rumcajsem“ - 49. výlet turistického kroužku

trasa Jinolice, Horní Podůlší, zřícenina Brada, Rumcajsova jeskyně (jihovýchodní okraj CHKO Český ráj), Brada – Rybníček, Kbelnice, Sedličky, Libosad, Jičín

2. 6. 2022 Dějepisná a zeměpisná exkurze: třídy 7.C a 8.C

Rovné, hora Říp, rotunda sv. Jiří, Mělník