MENU
01.09.2010

EU Peníze školám

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040 je zapojena v projektu EU peníze školám od 1. 9. 2010.

Projekt byl ukončen 28.02.2013

Škola zpracovala v rámci projektu k šabloně III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT tyto DUMy:

 • Název sady Fyzika - měření fyz. veličin, rozsah 113 stran, autor/ autoři: Burčíková Vlasta,
 • Název sady Fyzika - elektrický obvod, rozsah 134 stran, autor/ autoři: Buršíková Vlasta,
 • Název sady Fyzika - práce, energie, teplo, rozsah 189stran, autor/ autoři: Buršíková Vlasta,
 • Název sady Přírodověda 1, rozsah 129 stran, autor/ autoři: Dorčáková Miloslava,
 • Název sady Přírodověda 2, rozsah 79 stran, autor/ autoři: Dorčáková Miloslava
 • Název sady Přírodověda 3, rozsah 217 stran, autor/autoři: Dorčáková Miloslava
 • Název sady Člověk a jeho svět 1, rozsah 252 stran, autor/autoři: Houštecká Jitka
 • Název sady Člověk a jeho svět 2, rozsah 234 stran, autor/autoři: Houštecká Jitka
 • Název sady Člověk a jeho svět 3, rozsah 274 stran, autor/autoři: Houštecká Jitka
 • Název sady Vlastivěda - ČR 1, rozsah 138 stran, autor/autoři: Michalcová Zdenka
 • Název sady Vlastivěda - ČR 2, rozsah 205 stran, autor/autoři: Michalcová Zdenka
 • Název sady Vlastivěda - ČR 3, rozsah 430 stran, autor/autoři: Michalcová Zdenka
 • Název sady Přírodopis 1, rozsah 246 stran, autor/autoři: Pardubská Simona
 • Název sady Přírodopis 2, rozsah 419 stran, autor/autoři: Pardubská Simona
 • Název sady Přírodopis 3, rozsah 448 stran, autor/autoři: Pardubská Simona
 • Název sady Zeměpis 6. třída 1, rozsah 475 stran, autor/autoři: Pardubský Ondřej
 • Název sady Zeměpis aktuální události, rozsah 460 stran, autor/autoři: Pardubský Ondřej
 • Název sady Zeměpis 6. třída 2, rozsah 457 stran, autor/autoři: Pardubský Ondřej
 • Název sady Informatika - Úvod IVT, rozsah 227 stran, autor/autoři: Pavlíček Jiří
 • Název sady Informatika - Úvod internet, rozsah 169 stran, autor/autoři: Pavlíček Jiří
 • Název sady Informatika - Slovníček, základy sítí, rozsah 234 stran, autor/autoři: Pavlíček Jiří
 • Název sady Informatika - Word, rozsah 161 stran, autor/autoři: Pavlíček Jiří
 • Název sady Informatika - Excel, rozsah 156 stran, autor/autoři: Pavlíček Jiří
 • Název sady Informatika - Jak se dělá … , rozsah 237 stran, autor/autoři: Pavlíček Jiří
 • Název sady Čeština - Skladba, rozsah 257 stran, autor/autoři: Petrová Jana
 • Název sady Čeština - Literatura, rozsah 195 stran, autor/autoři: Petrová Jana
 • Název sady Čeština - Tvarosloví, rozsah 184 stran, autor/autoři: Petrová Jana

V rámci šablony I/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

 • Název sady Český jazyk - čtenářská gramotnost (I/2) - Skladba, rozsah 669 stran, autor/autoři: Dorčáková Miroslava, Houštecká Jitka, Michalcová Zdena
 • Název sady Člověk a jeho svět ( I/2), rozsah 328 stran,
  autor/autoři: Dorčáková Miroslava, Houštecká Jitka, Michalcová Zdena

V rámci šablony V/2
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

 • Název sady Fyzika - měření, meterologie (V/2) , rozsah 95 stran,
  autor/autoři: Buršíková Vlasta
 • Název sady Zeměpis -Amerikae (V/2) , rozsah 849 stran, autor/autoři: Pardubský Ondřej,

 

V případě zájmu o tyto materiály se mohou ostatní pedagogičtí pracovníci ze ZŠ v ČR obrátit na email skola@8zsmb.cz  a naše škola jim DUMy poskytne ve formátu ve kterém byly pilotovány a také ve formátu PDF tak, jak byly předány na MŠMT spolu monitorovací zprávou.

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.