MENU
03.02.2019

formativní hodnocení

Ani učitelé nezahálí. Dvoudenní odpolední seminář s tématem Formativní hodnocení žáků bude zacílen na aktivizaci žáků, porozumění cílům, podílu na cílech atp. Metoda tzv. "formativního hodnocení" je používána tak, aby aktivizovala žáky a to jak k práci na úkolu-problému, tak k porozumění a podílu na cílech. Sebehodnocení je více vztaženo k učební práci a cestě, než k sebehodnocení osobnosti. Ze zkušenosti víme, že žákovo sebehodnocení blokuje sociální očekávání. Metoda je pojata jako "formativní intervence", kde učitel šikovně klade takové otázky a potvrzení, aby žáky aktivizoval a kognitivně pracovali se svou zkušeností a seberegulací. Metoda podporuje dovednosti k řešení problémů a k učení. Výrazně zvyšuje vnitřní motivaci žáků. Součástí semináře je vysvětlení edukačních a psychologických souvislostí, diskuse, trénink těchto otázek a zkušenostní dílny.

Chystané akce

2.9.2019 Začíná první školní týden

Prázdniny pomalu končí a škola se již na Vás těší. Jak to bude vypadat v prvním školním týdnu? Čtěte dále.