MENU
03.02.2019

formativní hodnocení

Ani učitelé nezahálí. Dvoudenní odpolední seminář s tématem Formativní hodnocení žáků bude zacílen na aktivizaci žáků, porozumění cílům, podílu na cílech atp. Metoda tzv. "formativního hodnocení" je používána tak, aby aktivizovala žáky a to jak k práci na úkolu-problému, tak k porozumění a podílu na cílech. Sebehodnocení je více vztaženo k učební práci a cestě, než k sebehodnocení osobnosti. Ze zkušenosti víme, že žákovo sebehodnocení blokuje sociální očekávání. Metoda je pojata jako "formativní intervence", kde učitel šikovně klade takové otázky a potvrzení, aby žáky aktivizoval a kognitivně pracovali se svou zkušeností a seberegulací. Metoda podporuje dovednosti k řešení problémů a k učení. Výrazně zvyšuje vnitřní motivaci žáků. Součástí semináře je vysvětlení edukačních a psychologických souvislostí, diskuse, trénink těchto otázek a zkušenostní dílny.

Chystané akce

2.5.2019 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy proběhne dne 2.5.2019 odpoledne od 14 do 16 hodin.

8.7. Sportovní příměstský tábor na naší škole

Kluky a holky, kteří rádi sportují a o prázdninách se nechtějí nudit, zveme na sportovní příměstský tábor. 

18. a 19.4. - prázdniny a svátek

Ve čtvrtek 18.4.2019 mají žáci velikonoční prázdniny, výuka neprobíhá a zároveň je přerušen provoz MŠ a ŠD. 

Volna - květen

V měsíci květnu bude volno pouze o státních svátcích - 1.5. a 8.5.2019. Ředitelské volno není.

23.4.2019 třídní schůzky

V úterý 23.4. se konají třídní schůzky.