MENU
03.02.2019

formativní hodnocení

Ani učitelé nezahálí. Dvoudenní odpolední seminář s tématem Formativní hodnocení žáků bude zacílen na aktivizaci žáků, porozumění cílům, podílu na cílech atp. Metoda tzv. "formativního hodnocení" je používána tak, aby aktivizovala žáky a to jak k práci na úkolu-problému, tak k porozumění a podílu na cílech. Sebehodnocení je více vztaženo k učební práci a cestě, než k sebehodnocení osobnosti. Ze zkušenosti víme, že žákovo sebehodnocení blokuje sociální očekávání. Metoda je pojata jako "formativní intervence", kde učitel šikovně klade takové otázky a potvrzení, aby žáky aktivizoval a kognitivně pracovali se svou zkušeností a seberegulací. Metoda podporuje dovednosti k řešení problémů a k učení. Výrazně zvyšuje vnitřní motivaci žáků. Součástí semináře je vysvětlení edukačních a psychologických souvislostí, diskuse, trénink těchto otázek a zkušenostní dílny.

Chystané akce

Dílničky pro předškoláky

Naše škola již tradičně pořádá pro předškoláky dílničky s názvem ŠKOLA JE KAMARÁD.

 

17.2. až 22.2.2019 Lyžařský kurz

V neděli 17.2. odjíždí naši žáci na lyžařský kurz.

27.2.2019 Den otevřených dveří

Zveme všechny do naší školy. Škola bude pro Vás otevřena dopoledne i odpoledne.

5.3.2019 Pomáháme s kouzly - 5. dílnička pro předškoláky

Co se skrývá pod názvem v pořadí již 5. dílničky pro předškoláky?