MENU
26.10.2023

Gotické umění a kultura v regionu Pojizeří v rámci projektu Učíme se jinak V

V rámci projektu „Učíme se jinak V“ měli žáci na výběr mimo jiné i téma „Gotické umění a kultura v regionu Pojizeří“. Cílem tématu je seznámit žáky s památkami uměleckého slohu gotika v daném regionu.

Během zážitkových dní žáci poznají gotickou architekturu v našem kraji a zaměří se zejména na stavební památky světské architektury. Budou jim také prezentovány znaky gotiky a typické stavby – hrady, tvrze, měšťanské domy, ale také sochařská a výtvarná díla, užité umění apod.

První zážitkový den daného tématu proběhl úspěšně bez jakýchkoliv problémů. Žáci se aktivně věnovali pozorování gotické architektury na skalním hradě Valečov. Rozpoznali základní znaky a správně je pojmenovali, poznali pozdější stavební úpravy a správně je zařadili. Pracovali zároveň jak samostatně, tak i ve skupinách s pracovními listy, ve kterých procvičovali a upevňovali dosažené znalosti a stavěli na znalostech učiva dějepisu ze 7. ročníku.

Díky dané exkurzi získali žáci podnětné materiály ke zpracování do předmětu InVt, popř. do českého jazyka ke zpracování do slohové práce. 

Fotografie z akce naleznete v galerii níže nebo na našich sociálních sítích:
https://www.instagram.com/osmickazsmb/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61551321321142


Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.