MENU
18.08.2020

Hygienické desatero

  1. Při prvním příchodu do školy se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  2. Před vstupem do školy – žáci se shromažďují před školou, doporučuje se přicházet do školy až po jejím otevření, tj. mezi 7.40 a 7.55 hod. Pokud žáci čekají před školou, je doporučeno dodržovat odstup, vyhnout se přátelským objetí atp.
  3. Po otevření školy žáci vstupují s rouškou na ústech a s rouškou se pohybují ve všech společných prostorách, což jsou šatny, chodby, WC aj Změna, ve společných prostorách se mohou žáci pohybovat bez roušky, pokud v dané oblasti KHS nevyhlásí II. stupeň pohotovosti. Stupně pohotovosti jsou uvedeny v příloze tohoto článku.
  4. Ve třídě si roušku mohou sundat.
  5. Žáci dodržují osobní hygienu, zvláště časté a pečlivé mytí rukou. U každého WC a u vchodu do školy je umístěn stojan s dezinfekcí, dezinfekce jsou k dispozici i v jednotlivých třídách.
  6. Sdílení informací - průběžné informace budou sdíleny prostřednictvím webových stránek www.8zsmb.cz a programu Bakaláři (vydaná hesla pro rodiče i žáky jsou platná do prosince 2020 – včetně).
  7. Pobyt zákonných zástupců ve škole je omezen. Každý, kdo bude potřebovat konzultaci s učitelem či vedením školy, se musí předem domluvit na schůzce, a to buď prostřednictvím programu Bakaláři, nebo telefonicky přes kancelář školy tel. 326 733 867. Zákonný zástupce vyčká, až si ho u vchodu vyzvedne učitel, či jiný zaměstnanec, se kterým má smluvenu schůzku. Po celou dobu pobytu ve škole je nutné mít nasazenu roušku.
  8. Rodiče žáků 1. tříd mohou první školní den doprovodit své dítě až do třídy – pravidlo 1 žák = jeden zákonný zástupce.  Zákonný zástupce i žák budou mít nasazenu roušku. V prvním školním týdnu budou moci zákonní zástupci doprovázet své dítě pouze do šatny. Opět platí, že musí mít roušku.
  9. Vyzvedávání žáků po vyučování a z družiny – zákonní zástupci čekají před školou, zbytečně nevchází do budovy školy.
  10. Aktivity mimo budovu školy – aktivity, které nejsou nutné k naplnění ŠVP (kulturní a sportovní akce) budou omezeny. Školní výlety budou organizovány s přihlédnutím k epidemiologické situaci, tzv. „semaforu“ MZd.

 

Příloha

Chystané akce

19. 6. 2020 Představujeme Vám virtuální účet žáka.

Virtuální účet žáka je program, kde každý žák má vedenou evidenci akcí, kterých se zúčastnil v rámci vyučování (přednáška, divadlo, výstava, koncert), nebo za pracovní pomůcky, jako jsou pracovní sešity k jednotlivým předmětům. Pracovní sešit na matematiku, český jazyk, anglický, německý, ruský jazyk, čtvrtky a podobné věci.