MENU

Informace pro vycházející žáky

Výchovný poradce (VP): Mgr. Zdeňka Michalcová

kontakt: email: michalcova@8zsmb.cz
tel.: 326 733 867 (škola)

Konzultační hodiny:

Úterý 8.00 – 9.00 hod. ;  14.45 – 15.30hod. (po telefonické domluvě – 326 733 912)

 

Co žáky čeká:

 • beseda na Úřadu práce Mladá Boleslav 
 • burza SŠ a SOU ve vzdělávacím centru Na Karmeli 
 • besedy se zástupci některých SŠ při hodinách Pč;
 • prohlídka některých středních škol;
 • všichni obdrží katalog SŠ a SOU Atlas školství Středočeského kraje;
 • individuální návštěvy SŠ a SOU – ve dnech otevřených dveří;
 • podání přihlášek (zájemci o uměleckou školu již brzy - do 30. 11., ostatní do 15.3.);
 • přijímací zkoušky (pokud je školy vyhlásí – termín musí uveřejnit v lednu 2016);
 • odevzdání zápisových lístků;
 • profitesty;
 • úspěšné dokončení 9. ročníku.

Na začátku ledna:

 • žáci obdrží pracovní přihlášku (vytištěnou první stranu) ke kontrole a doplnění dat:
 • zkontrolujte a opravte osobní údaje – můžete škrtat a opravovat (např. telefonní čísla, adresy apod.);
 • doplňte školy, kam si přihlášku podáte a obory s číselným kódem;
 • !!! lékaře nevyplňovat!!!!;
 • Odevzdejte ji ve škole co nejdříve – nejpozději do 28. 1. 2016 – podle ní budou žákům částečně předtištěny 2 úřední přihlášky.
 • V únoru žáci obdrží 2 předtištěné přihlášky:
 • doplňte termín přijímacích zkoušek (každá škola – pokud pořádá přijímací řízení – má 2 vypsané termíny);
 • nechte si potvrdit mimoškolní i školní aktivitu – olympiády, kroužky …;
 • pokud škola vyžaduje lékařskou prohlídku – nechte si přihlášku potvrdit u svého lékaře (pediatra);
 • přihlášku podepište (uchazeč i zákonný zástupce);
 • žáci s SPU a SPCH mohou k přihlášce připojit platnou zprávu z PPP;
 • přihlášky odešlete doporučeně nebo odneste do SŠ do 15. 3. 2016!!!

V únoru také žáci dostanou zápisový lístek, který odevzdáte na vybranou školu!!! do 10 pracovních dnů od zveřejnění zprávy o přijetí. Můžete ho použít pouze jednou (mimo přijetí na odvolání).


Při výběru školy přihlédněte k zájmu dítěte, k prospěchu žáka (státní maturita), k uplatnění absolventů v praxi.
Choďte do škol v době dnů otevřených dveří, navštivte výstavu učebních oborů - Na Karmeli, ptejte se současných studentů na informace o škole.

Užitečné internetové adresy: www.atlasskolstvi.czwww.infoabsolvent.cz, www.cermat.cz

Chystané akce

4. - 6. 9. 2024 Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Kemp Zelené údolí, Loveč u Mladějova, okres Jičín