MENU
22.08.2022

Informace k provozu školní jídelny 2022

Žáci 1.tříd jsou přihlášeni ke stravování dle datumu na podané přihlášce ve školní jídelně (ne přihlášce do ZŠ).
Ostatní žáci, tedy žáci 2. - 9.tříd mají automaticky přihlášené obědy od 1.9. Pokud budete chtít tento oběd zrušit je to možné, nejdéle však do 31.8.2022 do 14 hodin (dle stravovacího řádu). Internetové odhlašování - http://www.strava.cz nebo na emailu obedy.sjmbvaclavkova@seznam.cz)

Od 2.9. provoz školní jídelny viz. běžná otevírací doba na http://www.sjmbvaclavkova.cz
Zákonným zástupcům je vstup do jídelny zakázán.

Další informace ohledně stravování budou zveřejňovány na internetových stránkách školní jídelny: http://www.sjmbvaclavkova.cz

Chystané akce

22. 11. 2022 Rodičovské schůzky: 1. a 2. stupeň ZŠ

informace pro rodiče, hodnocení prospěchu a chování žáků a tříd

Od 16. 11. 2022 Etické dílny: 2. stupeň ZŠ

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s. Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Od 1. 11. 2022 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

23. 11. 2022 Návštěva knihovny: 6. ročník

Ve středu 23. 11. 2022 navštíví žáci 6.A, 6.B a 6.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.

Od 18. 10. 2022 zahájena výuka basketbalu: 3.B + 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Jiří Mladý.

Od 10. 11. 2022 Návštěvy SOU, SOŠ a gymnázií: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky, setkání s výchovným poradcem, prohlídka školy

Podzim 2022: výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi