MENU
28.04.2023

Informace k zápisu - vyzvednutí rozhodnutí

Vážení rodiče,

rozhodnutí o přijetí nebo odkladu Vašeho dítěte si můžete vyzvednout na recepci naší školy v týdnu od 2.5. do 5.5.2023 vždy od 7:00 hod. do 15:00 hod.  S sebou si vezměte průkaz totožnosti. Rozhodnutí o přijetí se v listinné podobě nezasílá. V dalších dnech bude připravené k vydání na recepci, případně sekretariátu školy a to v úterý nebo čtvrtek 7:30 - 8:30 nebo 12:30 - 14:30. Kdo našel u kódu neuzavřený zápis - rozdhodnutí Vám bude vydáno až po doložení zprávy z PPP, SPC nebo dětského lékaře.

 

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.