MENU
13.03.2020

Informace o výuce

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že školy budou uzavřeny delší dobu, bude od příštího týdne probíhat výuka formou "distančního vzdělávání". Jednotliví vyučující budou Vašim prostřednictvím zasílat žákům informace, jaké učivo si mají procvičovat, a to včetně příloh, kterými mohou být například pracovní listy, prezentace a další (někteří zasílají již nyní). K výkladu nové látky budou využívány jak odkazy na youtube, tak i další možnosti. Plnit úkoly lze pouze prostřednictvím počítače - aplikace v mobilním telefonu je jen doplňkem a neposkytuje například vkládání příloh. Veškeré podrobnosti (kde úkoly hledat, jak zasílat zpět atp.) obdržíte v pondělí odpoledne​. V současné době ještě některá nakladatelství zpřístupňují své portály pro domácí procvičování, takže do pondělí bude jasno o tom, které z nich škola využije pro "distanční výuku".  Předem upozorňuji, že nežádáme Vás, rodiče, abyste dítě doma vyučovali, ale abyste v současné velmi specifické době, dohlédli více na přípravu svých dětí, na to, zda se pravidelně dívají, jaká zadání dostali od učitelů, a na to, zda se opravdu doma připravují. Po jejich návratu bude látka velmi rychle zopakována a dovysvětlena, ale nebude čas na delší výklady. Je proto nutné se na zadanou látku alespoň podívat a procvičit si ji. Doporučuji, abyste Vašemu dítěti vymezili v rámci dne čas, kdy se bude pravidelně věnovat školní přípravě - zavést si určitá pravidla na přípravu. Rodiče, kteří zapomněli svá hesla do Bakalářů žádám, aby se spojili se školou tel. 326 733 912 (pí. zástupkyně Michalcová) případně na e-mail vedeni @8zsmb.cz a domluvili si předání nového hesla.
Zároveň bych Vám ráda ​poděkovala předem za spolupráci, která přispěje k tomu, aby Vaše dítě lépe zvládlo návrat do školy.
​Jitka Houštecká

Chystané akce

V příloze najdete rozvrh 2. stupně pro příští týden od 8.6. do 12.6.2020.

18.06.2020 Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat  ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.30 v kmenových učebnách budoucích prvních tříd. Účast je velmi důležitá.