MENU
15.01.2018

20. výlet TK - "Královské město na Labi" Nymburk

V neděli 7. ledna 2018 se zájemci o turistiku a milovníci poznávání krás naší vlasti vypravili do středočeského okresního města Nymburka. Po vystoupení ve stanici Nymburk - hlavní nádraží jsme došli k prvnímu zastavení výletu na Palackého třídě, kde jsme si prohlédli reliéf české královny Elišky Přemyslovny, které se dostalo úkrytu nymburských hradeb v roce 1310, a to při útěku z Prahy.

Středověké královské město Nymburk bylo založeno v roce 1275 králem "železným a zlatým" Přemyslem Otakarem II. na soutoku Labe a Mrliny. Nicméně osídlení ostrožny nad Labem je známé již z doby bronzové a železné. Při cestě k Postřižínskému pivovaru jsme zhlédli bývalou katovnu, vodní příkopy Velké a Malé Valy a v nich žijící nutrie, zbytky středověkých hradeb, vodní elektrárnu a Hrabalovu vilu na Zálabí. Příjemnou a zajímavou prohlídku nám zprostředkovali v Postřižinském pivovaru, kde správcoval otec známého spisovatele Bohumila Hrabala (1914 - 1997).

Po prohlídce se turisti přesunuli do Vlastivědného muzea Nymburk, kde jsme viděli výstavu věnovanou nymburskému školství v minulosti, stálou expozici na paměť Bohumila Hrabala, historii vývoje železniční dopravy v Čechách a v Nymburce a vývoji města Nymburka.

Tečkou výletu byla cukrárna Fiala na náměstí Přemyslovců a samozřejmě nákup turistických vizitek a suvenýrů v místním infocentru. Poté jsme se již vrátili zpět k vodním příkopům, staré vodárně, prohlédli si místní budovu gymnázia, považovanou za nejkrásnější gymnaziální stavbu na území Rakousko - Uherska, prošli kolem bývalé železničářské kolonie a došli k nádraží, kde byla poslední společná fotka.

Výletu se zúčastnilo neuvěřitelných 40 osob.

 

Mgr. Jan Trávnický a Mgr. Soňa Müllerová, průvodci


Chystané akce

19.1.2019 Zimní přechod Baby a Dědka

V sobotu 19. ledna 2019 se uskuteční první výlet turistického kroužku v novém roce 2019 pod názvem Zimní přechod Baby a Dědka.

21.1. a 23.1.2019 Návštěva v knihovně

Pravidelné návštěvy žáků pátých tříd v knihonvě jsou v našem městě již tradicí. 

29.01.2019 - Dílnička pro předškoláky

Naše škola již tradičně pořádá pro předškoláky dílničky s názvem ŠKOLA JE KAMARÁD.

 

29.1.2019 Projektový den Učíme se jinak

V úterý 29. ledna proběhne druhý zážitkový den určený pro žáky druhého stupně.