MENU
01.10.2021

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Projekt Lego Bricks: prohlubování výuky STEM, žáci 1. stupně.

Projektové dny: 3D tisk a 3D technologie, mobilní učebna kamion, žáci 9. ročníku - čtvrtek 7. 10. 2021.

Pojizdná laboratoř EDU-LAB: žáci 8. ročníku.

Projektové dny - Lego robots: žáci 8. ročníku.

Projektové dny - Ozoboti: žáci 6. ročníku.

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.

Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.