MENU
01.10.2021

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce mezi třídním učitelem a školní psycholožkou.

Třídnická hodina pomůže upevnit vztahy ve školní třídě, podpořit samostatnost a sebevědomí žáků a nechat je převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Termíny konání:
úterý 5. 10. 2021: 1. hodina - třída 4.B

čtvtek 7. 10. 2021: 2. hodina - třída 4.A, 3. hodina - třída 4.C, 4. hodina - třída 5.C

čtvrtek 14. 10. 2021: 1. hodina - třída 7.B, 2. hodina - třída 3.C, 4. hodina - třída 5.A, 5. hodina - třída 5.B

úterý 19. 10. 2021: 1. hodina - třída 8.A, 2. hodina - třída 7.C, 3. hodina - třída 9.A

čtvrtek 21. 10. 2021: 1. hodina - třída 9.B, 5. hodina - třída 6.C, 6. hodina - třída 8.B

úterý 26. 10. 2021: 2. hodina - třída 8.C, 3. hodina - třída 7.A, 6. hodina - třída 6.B

Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.