MENU
11.07.2019

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ II. V ORP MLADÁ BOLESLAV reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011114

V současnosti se nám podařilo rozjet projekt „Místního akčního plánu vzdělávání“ tzv. „MAP II. na území ORP Mladá Boleslav, který v mnoha činnostech navazuje na MAP I. (jehož cíl byl především o sběr informací a monitorování území). Nositelem projektu je Mladoboleslavský venkov z. ú. ve spolupráci s partnerem MAS Svatojiřský les z.s.
Když se podíváme na MAP II. zblízka, zjistíme, že je zaměřen na budování a rozvoj udržitelného systému komunikace mezi aktéry v území, kteří ovlivňují vzdělávání dětí a žáků. Vzniklá partnerství napomáhají ve zkvalitňování vzdělávání, zejména v místních mateřských a základních školách. Pracuje na rozvoji kvalitního inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15ti let

Cílem MAP II. je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že za pomoci tzv. pracovních skupin, které se nejefektivnějším způsobem snaží o podporu kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Podpořena bude spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, tzn. společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro následná řešení místně specifických problémů a potřeb.

Více informací naleznete na webu: http://vzdelavanimb.cz/

Chystané akce

od 9. 12. 2022: Zahájení bruslení 1., 2. a 3. třídy

tělesná výchova - výuka bruslení, Zimní stadion Mladá Boleslav,