MENU

Akce na školní rok 2015/2016

AKCE NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
ZÁŘÍ
• Divadelní představení v mateřské škole – obě třídy
S loutkovou pohádkou „Mášenka a medvěd“ – divadélko „Kašpárek“/30. 9. 2016 od 10.15 hodin/

ŘÍJEN
• Divadelní představení v mateřské škole – obě třídy s loutkovou pohádkou „Dračí pohádka“ divadelní společnost Pernštejn – představení začíná v 10.30 hodin
• Divadelní představení v mateřské škole – obě třídy s loutkovou pohádkou „O skřítcích Usínáčcích“  - představení začíná v 10.40 hodin – divadélko „Koloběžka“
• Podzimní tematická vycházka do lesoparku – sběr přírodnin a pozorování podzimní přírody, vyrábění podzimních výrobků
• Projekt – „Pouštění draků“ – areál mateřské školy – obě třídy

LISTOPAD
• Keramická dílna – výrobky pod vánoční stromek – třída „Tygříků“
• Plavání v Jičíně – předškoláci
• Městský policista – s pohádkou pro obě třídy „Jak se chovat bezpečně ve školce, doma, na ulici“

PROSINEC
• Fotografování dětí – vánoční fotografie
• Mikulášská nadílka – ve třídě „Koťátek“ pro obě třídy
• Jarmark v ZŠ – výstava a prodej výrobků vyrobených v mateřské škole
• Návštěva babiček a dědečků v domu s pečovatelskou službou – pásmo písní, básní, koled a tanečků – vybraných dětí ze třídy „Tygříků“
• Divadelní představení v mateřské škole – divadélko „Koloběžka“ /5. 12. 2016/ od 10.30 hodin s loutkovou pohádkou „Pecivál a čert“
• Divadelní představení v mateřské škole – divadélko „Kašpárek“
/9. 12. 2016/ od 10.40 hodin s loutkovou pohádkou „O pekle“
• Pečení vánočního cukroví – dětmi s p. učitelkou ve třídě „Tygříků“
• Vánoční posezení s rodiči – výroba vánočních dárků a zazpívání vánočních koled, posezení u stromečku a ochutnávání vánočního cukroví /obě třídy/
• Rozbalování vánočních dárků dětmi pod stromečkem /obě třídy/

LEDEN
• Návštěva ZŠ – předškolní děti navštíví první třídy před zápisem do školy, kde budou pozorovat děti při vyučovací hodině a zároveň se zapojí do dění při vyučování.
• Solná jeskyně /obě třídy/
• Stavění sněhuláků – obě třídy
• Tematická vycházka do přírody k zimnímu období

ÚNOR
• Divadelní společnost „Pernštejn“ s loutkovou pohádkou /21. 2. 2017/
od 10. 30 hodin  - obě třídy
• Maškarní rej - celý týden, děti budou vyrábět masky a na konci týdne bude promenáda v maskách, soutěže a tanečky /obě třídy/

BŘEZEN
• Fotografování dětí s jarní tématikou a společná fotografie
• Čištění zoubků – projekt pro děti s motivační pohádkou, jak si správně čistit zoubky
• Městská knihovna – pro děti předškolního věku – prohlížení knížek, četba ze známých knížek, kde děti hádají oblíbené hrdiny z nich. Vyprávění o knihách.
• Divadélko „Koloběžka“ s loutkovou pohádkou „O zamčeném štěstí“/10. 3. 2017/ v 10. 40 hodin.
• Plavání – Jičín – předškoláci

DUBEN
• Divadélko „Kašpárek“ s loutkovou pohádkou „Chytrá prasátka“ /4. 4. 2017/ od 10. 30 hodin v mateřské škole – obě třídy
• Městská policie – dopravní hřiště u školy – jízda na dopravních prostředcích, správné přecházení a chůze – obě třídy
• Návštěva boleslavských hasičů – obě třídy
• Keramická dílna – vyrábění dárků pro maminky – obě třídy
• Výlet do přírody – celá MŠ
• Plavání Jičín – předškoláci
• Jarní tematická vycházka do přírody

KVĚTEN
• Vyšetření zraku dětí – projekt pojišťovny 209 – obě třídy
• Vystoupení vybraných dětí ze třídy „Tygříků“ u babiček s pečovatelskou službou ke svátku „Matek“
• Výlet do přírody – celá MŠ
• Plavání Jičín – předškoláci
• Divadelní představení v DK – obě třídy

ČERVEN
• MDD – dětský den v areálu mateřské školy – akce pro obě třídy
• Loutková pohádka v mateřské škole – divadélko „Koloběžka“ s pohádkou „Barevná pohádka“ /2. 6. 2017/ od 10. 40 hodin – obě třídy
• Rozloučení s předškoláky – představení pro rodiče, pasování na školáky a spaní v mateřské škole
• Loutková pohádka v mateřské škole – divadélko „Kašpárek“ s pohádkou „Lvíček“ v 9. 30 hodin – obě třídy
• Plavání Jičín – předškoláci

Aktuálně budou celoročně doplňovány akce mateřské školy.
Kroužky v mateřské škole – anglický kroužek a seznámení s hrou na zobcovou flétnu začnou v měsíci říjnu.
Anglický kroužek v letošním roce nebude uskutečněn, pro nezájem rodičů.


Plavání pro předškolní děti - info v záložce Informace pro rodiče / plavání

 

Chystané akce

19. 6. 2020 Představujeme Vám virtuální účet žáka.

Virtuální účet žáka je program, kde každý žák má vedenou evidenci akcí, kterých se zúčastnil v rámci vyučování (přednáška, divadlo, výstava, koncert), nebo za pracovní pomůcky, jako jsou pracovní sešity k jednotlivým předmětům. Pracovní sešit na matematiku, český jazyk, anglický, německý, ruský jazyk, čtvrtky a podobné věci.