MENU
05.09.2022

Nabídka kroužků pro žáky ZŠ

Vážení rodiče,
   předkládáme Vám nabídku školních kroužků na rok 2022- 2023. 
 Prohlédněte si ji, a jestliže budete mít zájem o některý z uvedených kroužků, vyplňte přihlášku, kterou vaše děti přinesou vytištěnou ze školy. Tuto přihlášku odevzdejte co nejdříve třídní učitelce/třídnímu učiteli, nejpozději pak do 23. 9. 2022. V následujícím týdnu vedoucí kroužků předají Vašemu dítěti podrobnější informace. 
Minimální počet zájemců o jednotlivý kroužek (není-li uvedeno jinak) musí být 10. Pokud se přihlásí méně dětí, nebude daný kroužek otevřen. Kroužky se platí na období září - prosinec a následně leden - červen nebo na celý rok. Ceny jsou uvedeny za celý školní rok nebo za jednu hodinu.

 

Nabídka kroužků pro žáky ZŠ

Chystané akce

22. 11. 2022 Rodičovské schůzky: 1. a 2. stupeň ZŠ

informace pro rodiče, hodnocení prospěchu a chování žáků a tříd

Od 16. 11. 2022 Etické dílny: 2. stupeň ZŠ

Etické dílny jsou certifikované programy primární prevence, které nabízí Hope4kids, z.s. Zábavnou formou pomáhají budovat charakter dětí a dospívajících a předcházet jejich rizikovému chování.  Zároveň splňují zásady efektivní prevence.

Od 1. 11. 2022 Žáci Mateřské školy mají také své akce

akce Koťat a Tygříků v MŠ

23. 11. 2022 Návštěva knihovny: 6. ročník

Ve středu 23. 11. 2022 navštíví žáci 6.A, 6.B a 6.C Městskou knihovnu Mladá Boleslav - pobočka Pastelka.

Od 18. 10. 2022 zahájena výuka basketbalu: 3.B + 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Jiří Mladý.

Od 10. 11. 2022 Návštěvy SOU, SOŠ a gymnázií: 9. ročník

kariérové poradenství - volba povolání pro vycházející žáky, setkání s výchovným poradcem, prohlídka školy

Podzim 2022: výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi