MENU
08.04.2019

Náhradní zápis do prvního ročníku

Náhradní zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve středu dne 17.4.2019
doploledne od 9 do 11hod. nebo odpoledne od 14 do 16 hodin.

V případě zájmu nebo potřeby jiného termínu volejte na tel. 326 733 912 nebo 326 733 867.

S sebou přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz, doklad o trvalém pobytu, cizinci pas s vyznačením režimu pobytu a v případě žádosti o odklad doporučení z PPP a od lékaře.
Nabízíme: zápis s krtečkem, třídu s rozšířenou výukou TV (3 hodiny TV týdně), třídy s prvky anglického jazyka.

Chystané akce

2.5.2019 ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zápis do mateřské školy proběhne dne 2.5.2019 odpoledne od 14 do 16 hodin.

8.7. Sportovní příměstský tábor na naší škole

Kluky a holky, kteří rádi sportují a o prázdninách se nechtějí nudit, zveme na sportovní příměstský tábor. 

18. a 19.4. - prázdniny a svátek

Ve čtvrtek 18.4.2019 mají žáci velikonoční prázdniny, výuka neprobíhá a zároveň je přerušen provoz MŠ a ŠD. 

Volna - květen

V měsíci květnu bude volno pouze o státních svátcích - 1.5. a 8.5.2019. Ředitelské volno není.

23.4.2019 třídní schůzky

V úterý 23.4. se konají třídní schůzky.