MENU
14.05.2021

Nástup všech žáků do školy

Žáci se budou učit podle původních rozvrhů. Výjimkou je čas na oběd (viz níže) a výuka cizích jazyků, TV a některých odpoledních volitelných předmětů. Snahou školy je, abychom co nejméně spojovali žáky jednotlivých tříd. Základem tedy je, aby se nespojovali třídy napříč ročníky a tam, kde to je možné, zůstávaly homogenní skupiny.

Provoz školní jídelny

Vzhledem k hygienickým opatřením je omezen počet dětí - strávníků - které mohou být přítomny ve školní jídelně. Proto bylo nutné upravit příchod do školní jídelny tak, aby jednotlivé třídy přicházely postupně. Žáci prvního stupně budou obědvat mezi 11 a 12 hod. Výjimečně po 5.vyučovací hodině. Žáci druhého stupně přichází do školní jídelny po vyučování. Rozpis najdete v příloze.

Provoz ŠD

Dále byl obnoven provoz školních družin v původních skupinách. Školní družina je v provozu do 16 hodin. Ráno pak stejně jako dosud, tj. od 7 hodin (mimo pondělí, kdy probíhá testování žáků).

Testování

Všichni žáci jsou otestováni v pondělí ráno, ihned po příchodu do školy. Pokud žák přijde do školy později, nebo v jiný den, je nutné, aby se ihned nechal otestovat. Testujeme stále antigenními testy, od 17.5. však již jen jednou týdně. Bohužel, dosud platí i nošení roušek (žáci) a respirátorů (učitelé).

Tělesná výchova

Tělesná výchova bude i nadále moci probíhat pouze ve venkovních prostorách. V tomto případě nemusí mít žáci roušku.

Nesouhlas s testováním

Stále platí, že žák, jehož rodiče nesouhlasí s testováním je z výuky omluven. Na konci školního roku však bude muset být přezkoušen, aby učitelé měli přehled o úrovni jeho znalostí a dovedností. Výsledek přezkoušení bude hodnocen známkou a slovním vyjádřením.

 

Příloha

Chystané akce

21. a 23. 6. 2021 Setkání s předškoláky

Budoucí prvňáčky zveme na setkání s paní učitelkou do atria 8. ZŠ Mladá Boleslav.

24.6.2021 Dopravní výchova pro třeťáky a 4.A

Na naše žáky z prvního stupně čeká zajímavý program zaměřený na bezpečnost v dopravním provozu.

25.6.2021 Dopravní výchova pro druháky a 4.B

V pátek 25.6.2021 čeká program zaměřený na dopravní výchovu na druháky a 4.B.