MENU
01.09.2023

Od 11. 9. 2023 výuka plavání na 1. stupni ZŠ

Rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce a Městský bazén v Sokolovně v Mladé Boleslavi.

 

Třídy 2.A a 2.B

pedagogický dozor: Mgr. Monika Kolářová (třídní učitelka 2.A)

      a Mgr. Soňa Müllerová (třídní učitelka 2.B) a asistentka pedagoga Michaela Kopáčková

termíny: každé pondělí od 11. 9. do 13. 11. 2023,

místo: Městský bazén Sokolovna v Mladé Boleslavi, 8.00 - 9.30 hod.

 

Třídy 1.C a 2.C

pedagogický dozor: Mgr. Pavla Kyndlová (třídní učitelka 1.C)

      a Mgr. Barbora Skalská (třídní učitelka 2.C) a asistentka pedagoga Radka Pečenková

termíny: každé úterý od 12. 9. do 14. 11. 2023,

místo: Městský bazén Sokolovna v Mladé Boleslavi, 9.35 - 11.05 hod.

                                 

                                     vedení školy

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.