MENU
30.09.2023

od 17. 10. 2023 Třídnické hodiny se školní psycholožkou Mgr. Sedláčkovou

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce mezi třídním učitelem a školní psycholožkou.

Třídnická hodina pomůže upevnit vztahy ve školní třídě, podpořit samostatnost a sebevědomí žáků a nechat je převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí.

Termíny konání:
úterý 17. 10. 2023

5. hodina - třída 6.B Mgr. Veronika Fliegelová a asistentka pedagoga Martina Menšíková

6. hodina - třída 6.A Mgr. Eliška Hausrová

 

čtvtek 19. 10. 2023

1. hodina - třída 6.C Mgr. Josef Zdobinský

2. hodina - třída 7.B Mgr. Jana Slabá a asistentka pedagoga Petra Vaněčková

5. hodina - třída 7.A Bc. Kateřina Pátková

 

úterý 31. 10. 2023

2. hodina - třída 4.B Mgr. JItka Houštecká a asistentka pedagoga Marcela Vondrlíková

4. hodina - třída 8.C Mgr. Jana Kyptová

5. hodina - třída 7.C Mgr. Rudolf Hofman a asistentka pedagoga Tereza Cihlářová, DiS.

 

čtvrtek 2. 11. 2023

5. hodina - třída 4.C PaedDr. Dana Vávrová a asistentka pedagoga Ing. Dagmar Frymlová

6. hodina - třída 5.A Mgr. Jana Tyšerová

 

čtvrtek 9. 11. 2023

1. hodina - třída 4.A Mgr. Oto Rosák a asistentka pedagoga Ivana Mohelská

4. hodina - třída 8.B Mgr. Ondřej Pardubský

6. hodina - třída 8.A Bc. Kristýna Fröhlichová a asistentka pedagoga Martina Bednářová

 

čtvrtek 16. 11. 2023

4. hodina - třída 5.C RNDr. Helena Fiedlerová a asistentka pedagoga Bc. Lenka Vávrová

5. hodina - třída 5.B Mgr. Petra Štorchová

 

úterý 21. 11. 2023

4. hodina - třída 9.C Mgr. Jan Trávnický a asistentka pedagoga Jana Kubínová

 

čtvrtek 23. 11. 2023

1. hodina - třída 9.B Mgr. Jana Petrová

3. hodina - třída 9.A Mgr. Romana Valentová

 

                 vedení školy

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.