MENU
28.12.2016

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva 02_16_22

Naše škola se od 1.1.2017 zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - výzva 02_16_22.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů. 

 
Specifické cíle:
 
1. Školní speciální pedagog 
Cílem je poskytnout dočasnou presování podporu ZŠ, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření.
 
2. Vzdělávání pedagogů ZŠ
Cílem je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dalšího vzdělávání prostřednictvím ucelených vzdělávacích programů.
 
3. Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost
Cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků v oblasti podpory rozvoje základních gramotností, v dovednostech vzdělávat heterogenní      kolektivy a poskytovat podporů žákům s potřebou podpůrných opatření.
 
4. CLIL ve výuce na ZŠ
Cílem je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků, kteří nevyučují vzdělávací obor Cizí jazyk a zvýšit jejich kompetence ve využívání metody  CLIL při výuce nejazykových předmětů.
 
5. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Cílem je realizace klubu zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ formou volnočasové aktivity. Klub má vest k rozvoji klíčových kompetencí, logického a strategického myšlení žáků.
 
6. Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. doučování je využito i pro žáky ze sociálně a kulturně odlišného prostředí.
 

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.