MENU
21.12.2021

Poděkování a přání

 Vážení rodiče,

     blíží se svátky vánoční, ke kterým si přejeme vždy hodně klidu a pohody. V tomto roce je toto přání obzvlášť příhodné.  

Celý rok 2021 se nesl ve znamení různých omezení jak již obecných, tak i týkajících se školní docházky. V jarních měsících se mnozí z Vás stali jakýmisi asistenty pedagogů při distanční výuce a pomáhali svým dětem zvládnout tento pro ně nový druh výuky. Když už jsme si mysleli, že zbytek roku 2021 proběhne v běžném režimu, přišlo na podzim další nepříjemné období, kdy odcházeli do karantény, mnohdy i opakovaně, nejen jednotliví žáci, ale i celé třídy či jejich části. Nastalo období hybridní výuky, které někde trvá dosud.

     Byl to tedy opravdu náročný rok, který by děti bez Vaší pomoci a trpělivosti nezvládly. Byli jste to vy, kteří v tomto roce drželi na svých bedrech tíži všech změn, byli jste to vy, kteří velkou měrou podporovali své děti v tomto pro ně obzvlášť složitém období. Za toto vše Vám patří moje velké díky. Děkuji Vám za spolupráci, která u mnohých z Vás byla až nadstandardní. Děkuji Vám za trpělivost, se kterou jste přijímali nepříjemné zprávy týkající se karantén. Obdivuji, jak jste celý uplynulý rok zvládli. Myslím, že teprve následující léta ukáží, jak důležitý pro budoucí život Vašich dětí byl čas, který jste jim po celé uplynulé období věnovali.

     Příští rok 2022 obsahuje tři dvojky. Dle numerologů je údajně dvojka číslem spolupráce a sjednocování, symbolem emocí, ale také vlídnosti a harmonie. Přeji Vám tedy, aby ten příští rok byl mnohem harmoničtější než uplynulý, abyste se setkávali s vlídným jednáním a kladnými emocemi. Nám všem přeji, aby naše - v poslední době rozdělená společnost - k sobě našla cestu, protože, jak již mnohokrát ukázala historie, bez vzájemné spolupráce se nikam neposuneme. Nejvíce však všem přeji hodně a hodně zdraví.

     Jitka Houštecká

 

Příloha

Chystané akce

Letní aktivity a příměstské tábory

Hledáte pro své děti prázdninovou aktivitu nebo příměstský tábor? 

4. 3. 2022 Zahájení výuky plavání: 1.A a 1.B

Městský bazén Mladá Boleslav - Sokolovna.

Akce v květnu u Koťat a Tygříků v Mateřské škole Osmička

i my, malé děti z Mateřské školy máme své akce, které nás baví

3. 5. 2022 Pohár rozhlasu - atletické závody

Sportovní soutěž má před sebou svůj 53. ročník a vrací se do tradičního formátu.

12. 5. 2022 Krajské kolo Středočeského kraje ve vybíjené

dívky 4. a 5. ročník ZŠ

17. a 24. 5. 2022 Fotografování tříd 1. a 2. stupně ZŠ

Foto Ullrich Jičín

19. 5. 2022 Atletické závody "Pohár rozhlasu"

startují žáci 6. a 7. ročníku ZŠ

22. 5. 2022 Poznávací zájezd do Velké Británie

termín něděle 22. 5. až pátek 27. 5. 2022

23. 5. 2022 Slavnostní pasování na rytíře řádu čtenářů

1. ročník: 1.A a 1.B

25. 5. 2022 Atletický trojboj v Benátkách nad Jizerou

závody osmičlenných družstev z 2. - 5. ročníku ZŠ

28. 5. 2022 „Putování do pohádkového Jičína za Rumcajsem“ - 49. výlet turistického kroužku

trasa Jinolice, Horní Podůlší, zřícenina Brada, Rumcajsova jeskyně (jihovýchodní okraj CHKO Český ráj), Brada – Rybníček, Kbelnice, Sedličky, Libosad, Jičín

2. 6. 2022 Dějepisná a zeměpisná exkurze: třídy 7.C a 8.C

Rovné, hora Říp, rotunda sv. Jiří, Mělník