MENU
30.09.2018

PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S JINÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NEŽ ČESKÝM

V uplynulém školním roce získala škola finanční dar od firmy Škoda Auto a.s. na podporu výuky žáků z cizojazyčného prostředí. V tomto období jsme byli jedinou „pilotní“ školou, která byla takto podpořena, a to z důvodu velkého podílu žáků s jiným mateřským jazykem než je čeština. Jedná se asi o 1/5 ze všech žáků (cca přes 90 žáků). V období září až prosinec 2017 získala škola 30 000 Kč na nákup vhodných pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a financování lektora. Pro rok 2018 to je 50 000 Kč (období leden až prosinec). Škola začínala s odpolední výukou dvou skupin žáků (úplní začátečníci a mírně pokročilí). Na začátku tyto odpolední hodiny navštěvovalo 6 žáků. Postupně se počet žáků rozrůstal tak, jak přibývaly do školy děti z ciziny. Pro následující školní rok již plánujeme 5 skupin pro 20 žáků.

Chystané akce

1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

8.00 - 8.45 hod v kmenových třídách

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín