MENU
30.09.2018

PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S JINÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NEŽ ČESKÝM

V uplynulém školním roce získala škola finanční dar od firmy Škoda Auto a.s. na podporu výuky žáků z cizojazyčného prostředí. V tomto období jsme byli jedinou „pilotní“ školou, která byla takto podpořena, a to z důvodu velkého podílu žáků s jiným mateřským jazykem než je čeština. Jedná se asi o 1/5 ze všech žáků (cca přes 90 žáků). V období září až prosinec 2017 získala škola 30 000 Kč na nákup vhodných pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a financování lektora. Pro rok 2018 to je 50 000 Kč (období leden až prosinec). Škola začínala s odpolední výukou dvou skupin žáků (úplní začátečníci a mírně pokročilí). Na začátku tyto odpolední hodiny navštěvovalo 6 žáků. Postupně se počet žáků rozrůstal tak, jak přibývaly do školy děti z ciziny. Pro následující školní rok již plánujeme 5 skupin pro 20 žáků.

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.