MENU
30.09.2018

PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S JINÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NEŽ ČESKÝM

V uplynulém školním roce získala škola finanční dar od firmy Škoda Auto a.s. na podporu výuky žáků z cizojazyčného prostředí. V tomto období jsme byli jedinou „pilotní“ školou, která byla takto podpořena, a to z důvodu velkého podílu žáků s jiným mateřským jazykem než je čeština. Jedná se asi o 1/5 ze všech žáků (cca přes 90 žáků). V období září až prosinec 2017 získala škola 30 000 Kč na nákup vhodných pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a financování lektora. Pro rok 2018 to je 50 000 Kč (období leden až prosinec). Škola začínala s odpolední výukou dvou skupin žáků (úplní začátečníci a mírně pokročilí). Na začátku tyto odpolední hodiny navštěvovalo 6 žáků. Postupně se počet žáků rozrůstal tak, jak přibývaly do školy děti z ciziny. Pro následující školní rok již plánujeme 5 skupin pro 20 žáků.

Chystané akce

V příloze najdete rozvrh 2. stupně pro příští týden od 8.6. do 12.6.2020.

18.06.2020 Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat  ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.30 v kmenových učebnách budoucích prvních tříd. Účast je velmi důležitá.