MENU
30.09.2018

PODPORA VÝUKY ČESKÉHO JAZYKA U ŽÁKŮ S JINÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM NEŽ ČESKÝM

V uplynulém školním roce získala škola finanční dar od firmy Škoda Auto a.s. na podporu výuky žáků z cizojazyčného prostředí. V tomto období jsme byli jedinou „pilotní“ školou, která byla takto podpořena, a to z důvodu velkého podílu žáků s jiným mateřským jazykem než je čeština. Jedná se asi o 1/5 ze všech žáků (cca přes 90 žáků). V období září až prosinec 2017 získala škola 30 000 Kč na nákup vhodných pomůcek, učebnic, pracovních sešitů a financování lektora. Pro rok 2018 to je 50 000 Kč (období leden až prosinec). Škola začínala s odpolední výukou dvou skupin žáků (úplní začátečníci a mírně pokročilí). Na začátku tyto odpolední hodiny navštěvovalo 6 žáků. Postupně se počet žáků rozrůstal tak, jak přibývaly do školy děti z ciziny. Pro následující školní rok již plánujeme 5 skupin pro 20 žáků.

Chystané akce

23. 11. 2019: 39. výlet turistického kroužku - "Podzimní setkání turistů Středočeské oblasti"

Benešov u Prahy, Konopiště, Racek, Měsíční údolí, Poříčí nad Sázavou, Čerčany

7. 12. 2019: 40. výlet turistického kroužku - Polabský skanzen Přerov nad Labem

 Lysá nad Labem, Litol, Přerov nad Labem, Zájezd, Sedlčánky, Čelákovice - Jiřina

19. 11. 2019: Třídní schůzky a informace pro vycházející žáky

1. stupeň: od 15.00 h, 9. ročník a vycházející žáci: 15.00 h, 2. stupeň (6. až 8. ročník): od 15.30 h.

11. 10. 2019 Výuka miniházené

Od 11. 10. 2019 byl zahájen program hodin tělesné výchovy na 1. stupni s výukou miniházené s p. Radovanem Kábrtem.

11. 10. 2019 Výuka minibasketbalu

Od 11. 10. 2019 byl zahájen program hodin tělesné výchovy na 1. stupni s výukou minibasketbalu s p. Antonínem Zakonovem.