MENU
30.09.2018

PODPORA VÝUKY STEM NA 8.ZŠ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PODPORA VÝUKY STEM NA 8.ZŠ školní rok 2018/2019

Naše škola čerpala v období září 2017 až červen 2018 finanční dar v celkové výši 315 000,00 Kč, a to na podporu technického vzdělávání v městě Mladá Boleslav (darovací smlouva č. 33/2017/SR/KK). Tento dar byl využit na následující aktivity a pomůcky:

1.   Cizí odborníci a profesní vzory ve škole

Truhlářská dílna v 8. ZŠ

Po dva dny pracovali naši žáci pod vedením odborníků z SOU nábytkářského v Liberci ve školních dílnách. Školu navštívili mistři odborného výcviku a žáci z SOU nábytkářského a SOŠ v Liberci. Žáci sedmých a osmých tříd se seznámili s prací truhlářů, dověděli se několik zajímavostí o výrobě nábytku a čalounických pracích, prohlédli si dovezené ukázky (křeslo, skříňové „větráže“, lištování dřevěné formy aj.). Hlavní část tvůrčí dílny však patřila vlastní práci žáků. Ti si pod odborným vedením truhlářských mistrů vyrobili a ozdobili dřevěnou krabičku. Součástí jejich práce bylo nejen řezání, vrtání a lepení, ale vyzkoušeli si i potahování překližky dýhou a jiné způsoby zdobení. Na malém soustruhu, který s sebou vyučující z Liberce přivezli, si mohli vyzkoušet další způsob opracování dřeva.

Vesmírná družice Magion - přednáška o historii výzkumu vesmíru v ČR

Školu navštívil Ing. Vojta, který stál od počátku u vývoje československých vesmírných družic. Na škole proběhla velmi zajímavá přednáška o historii vesmírného výzkumu v naší republice. Přednášející, Ing. Jaroslav Vojta z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, seznámil žáky s počátky vesmírného výzkumu u nás a s podrobnostmi provázejícími tento výzkum, do kterého byl již od jeho začátku aktivně zapojen. Po úvodní přednášce si mohli žáci zblízka prohlédnout naši první družici MAGION 1 a některé součástky z jejich následovníků - Magionu 2 a dalších.

2.    PC a tablety 

Největší částka byla vynaložena na zakoupení PC a malých tabletů pro žáky. Bylo zakoupeno 15 nových počítačů a 16 tabletů. Počítače byly umístěny ve velké učebně ICT, kde nahradily staré a poruchové. Takto byla vyměněna polovina z počítačů v této učebně.  Dále byly pořízeny 3 ks LCD monitorů. Z tabletů je 5 využíváno na prvním stupni, na 2. stupni  potom 11 tabletů, a to převážně k práci žáků ve skupinách.

3.   Hry a stavebnice

 Do hodiny pracovního vyučování na prvním stupni byly zakoupeny stavebnice SEVA , které jsou využívány v rámci konstrukčních činností.  Další stavebnice Geomag jsou využívány v rámci výuky přírodovědy (první stupeň ZŠ). Výuka přírodovědy je zpestřena stavebnicemi  Bofin, sloužícími ke zkoumání elektrického proudu, jako jsou například vodivost, jednoduché schéma zapojení elektrického obvodu atp.

4.   Další pomůcky

Do učebny biologie byly zakoupeny mikroskopy. Využívají se v rámci výuky přírodopisu a v předmětu s názvem Cvičení z přírodovědných předmětů, dále pak v laboratorních pracích.

5.   Vybavení školní dílny

Do školní dílny bylo zakoupeno různé drobné nářadí. Z větších pomůcek pak byla zakoupena vrzačka se stojanem a pákové nůžky.

6.   Exkurze ve firmách

Návštěva letiště v Ruzyni

Žáci 4. a 5. třídy navštívili zázemí letiště Václava Havla v Praze Ruzyni. Kromě odbavovací haly, měli možnost zhlédnout i stanoviště požárníků, vybavování zavazadel, projeli se letištním autobusem kolem letadel připravených k odletu, to v še a mnohé další s odborným výkladem pracovníka letiště.

Návštěva IQ Landu v Liberci

Žáci druhého stupně vyjeli na exkurzi do IQ Landu v Liberci, kde si prohlédli nově zařízené expozice. Kromě interaktivní prohlídky vyplňovali také pracovní listy. Veškeré výše uvedené „měkké“ aktivity byly realizovány v období leden až červen 2018.

7. Závěrečné hodnocení

Podpora ze strany Škoda Auto a.s. je pro naši školu velmi důležitá. S její pomocí jsme zajistili zlepšení technického vybavení školy a modernizaci učebny ICT. Pomůcky zakoupené z tohoto daru využíváme při vyučování přírodovědných a technických předmětů. Mohli jsme podpořit moderní výukové metody, jako jsou například vyhledávání informací a práce s těmito informacemi, osvojování si nových strategií výuky, porozumění souvislostem, pozorování a zkoumání.

 

Chystané akce

Od 27. 11. 2023 zahájena výuka basketbalu: 3. a 4. ročník

Program hodin tělesné výchovy s výukou basketbalu. Garant: TJ Škoda Auto Mladá Boleslav, patron Michal Chodanič.

od 4. 12. 2023 vzdělávací program "Zhubneš, přežiješ"

výchovně vzdělávací program zaměřený na zdravou výživu a prevenci obezity

5. 12. 2023 Mikulášská nadílka pro žáky MŠ a 1. stupně ZŠ

tradiční akce během adventu na naší škole

5. 12. 2023 Adventní zájezd do Drážďan

Objevte tak trochu jiné vánoční trhy v saské metropoli na Labi, kde Vás pohltí atmosféra dávno minulá, provázená postavou kurfiřta Augusta Silného a grófky Cosel. 

16. 12. 2023 Výlet turistického kroužku

63. výlet: „Putování za K. H. Máchou do adventních Litoměřic“ - královské město Litoměřice, Památník Karla Hynka Máchy, adventní trh.