MENU
05.11.2019

Přírodovědná soutěž "Za našimi stromy"

Ve středu 23. 10. 2019 se vybraní žáci 8. ZŠ zúčastnili přírodovědné soutěže „Za našimi stromy“, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Klenice k příležitosti mezinárodního Dne stromů. Tématem soutěže byl biotop lesa. Mezi úkoly patřilo například poznávání stromů a šišek, poznávání hub, bezobratlých živočichů, stop obratlovců aj. Úkoly byly velmi zajímavé a některé opět záludné. Přesto se jednomu z našich týmů (Beránková L., Eder A. a Danyiová V.) podařilo obsadit krásné 2. místo a patří jim VELKÁ GRATULACE.

Mgr. Jana Kyptová


Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.