MENU
05.11.2019

Přírodovědná soutěž "Za našimi stromy"

Ve středu 23. 10. 2019 se vybraní žáci 8. ZŠ zúčastnili přírodovědné soutěže „Za našimi stromy“, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Klenice k příležitosti mezinárodního Dne stromů. Tématem soutěže byl biotop lesa. Mezi úkoly patřilo například poznávání stromů a šišek, poznávání hub, bezobratlých živočichů, stop obratlovců aj. Úkoly byly velmi zajímavé a některé opět záludné. Přesto se jednomu z našich týmů (Beránková L., Eder A. a Danyiová V.) podařilo obsadit krásné 2. místo a patří jim VELKÁ GRATULACE.

Mgr. Jana Kyptová


Chystané akce

1. 9. 2022 Zahájení školního roku 2022/2023

8.00 - 8.45 hod v kmenových třídách

7. - 9. 9. 2022 Adaptační kurz 6. ročníku

Kemp Zelené údolí v Lovči u Mladějova, okres Jičín