MENU
05.11.2019

Přírodovědná soutěž "Za našimi stromy"

Ve středu 23. 10. 2019 se vybraní žáci 8. ZŠ zúčastnili přírodovědné soutěže „Za našimi stromy“, kterou každoročně pořádá ZO ČSOP Klenice k příležitosti mezinárodního Dne stromů. Tématem soutěže byl biotop lesa. Mezi úkoly patřilo například poznávání stromů a šišek, poznávání hub, bezobratlých živočichů, stop obratlovců aj. Úkoly byly velmi zajímavé a některé opět záludné. Přesto se jednomu z našich týmů (Beránková L., Eder A. a Danyiová V.) podařilo obsadit krásné 2. místo a patří jim VELKÁ GRATULACE.

Mgr. Jana Kyptová


Chystané akce

V příloze najdete rozvrh 2. stupně pro příští týden od 8.6. do 12.6.2020.

18.06.2020 Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat  ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.30 v kmenových učebnách budoucích prvních tříd. Účast je velmi důležitá.