MENU
15.05.2023

Přírodovědná soutěž: "Příroda za okny aneb Zvyšování biodiverzity v blízkém okolí"

Zlatá a dvě stříbrné v přírodovědné soutěži

     Našim žákům a žákyním se povedl výborný úspěch v přírodovědné soutěži Mladoboleslavska. Letos si Ekocentrum Zahrada Mladá Boleslav připravilo pro žáky 1. a 2. stupně téma "Příroda za okny aneb Zvyšování biodiverzity v blízkém okolí." Žáci se tak seznamovali s pojmem biodiverzita a její úlohou v našem životě. Nebylo to snadné téma, ale i přesto si žáci s pomocí učitelek přírodopisu s ním dokázali sebejistě poradit.

     Naše škola 8. ZŠ Mladá Boleslav obsadila hned tři příčky v této soutěži a dokonce i jednu z nich tu nejvyšší. S projektem "PROČ CHTÍT HMYZÍ HOTEL NA ZAHRADĚ" - vypracovaný žáky: Elenou Tichánkovou, Šimonem Krylem a Viktorií Havlišovou z 6.B, jejichž garantem byla Mgr. Jana Neckařová, se naše škola umístila na krásném 1. místě a těmto žákům patří velká gratulace. Hned za nimi 2. místo obsadily naše žákyně z 9.C: Rylichová Aneta, Rudišová Natálie, Kočová Katka, Iszworová Tereza, Gyöngyöshová Eliška, Čejková Barbora Tereza a Trávníčková Linda, s projektem "ZA OKNY NAŠÍ ŠKOLY." Tento projekt formou nakreslené mapy znázornil biodiverzitu kolem naší školy a obsahoval i návrhy na její zvýšení a celkovou globální tématiku, garantem byla Mgr. Jana Kyptová. Do soutěže se také zapojila žákyně Ella Kyptová z 1.A, která se svým kreativním dílem "OKNEM DO PŘÍRODY" obsadila krásné 2. místo mezi žáky 1. stupně škol Mladoboleslavska.

Vyhlášení výsledků žáků probíhalo v rámci akce Den Země a tak si někteří žáci mohli odnést i zážitky z pódia.

 

              Mgr. Jana Kyptová a Mgr. Jana Neckařová, učitelky přírodopisu


Chystané akce

Od 11. 9. 2023 výuka plavání na 1. stupni ZŠ

rozšířená výuka tělesné výchovy, Městský bazén na Štěpánce v Mladé Boleslavi