MENU
21.02.2020

Projekt "Učíme se jinak II." - 2. zážitkový den: Perly regionu Mladoboleslavska

Během 2. zážitkového dne skupina žáků pod vedením učitelek Petrové a Buršíkové navštívila místní část Mladé Boleslavi - Čejetičky a dále obce Krnsko a Vinec.
Vlakem jsme jeli do Krnska, pěšky jsme šli zpátky podél řeky Jizery do Mladé Boleslavi. Cestou jsme si prohlédli stránovský viadukt, unikátní  pozdně románský kostel sv. Mikuláše ve Vinci, cukrovar i mlékárnu v Čejetičkách a pomník Františka Viceny u Česany. JUDr. František Vicena byl okresní hejtman. Zapojil se za války do odbojové činnosti, a když se dostal do hledáčku gestapa, volil raději smrt skokem pod vlak, aby při krutých výsleších  nikoho neprozradil.


Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.