MENU
08.10.2019

Projekt "Učíme se jinak II." - téma "100 let KČT v Mladé Boleslavi"

Za sto let práce KČT v Mladé Boleslavi se podařilo převzít správu zříceniny Michalovice a otevřít zde rozhlednu, dokončila se stezka na Chlum, zajistit velké množství výletů, po roce 1948 byl důraz kladen na masovou turistiku, její branný význam a zapojení mládeže, od r. 1957 plnění 100 jarních kilometrů, vznik dálkového pochodu Mladoboleslavská padesátka, vznikl oddíl mladých cyklistů, uskutečňovány i zimní pochody, zapojení výletů do tzv. Středočeské desítky.“

Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické trasy. Od konce 2. světové války pokrývá síť značených tras území celé republiky – asi 40 000 km. Od 90. let 20. století se stal KČT i garantem nově vznikající sítě cyklotras, jejichž zřizovatelem jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v ČR vyznačeno přes 34 000 km cyklotras. Dále je vyznačeno přes 4 000 km tras pro lyžařskou turistiku a přes 3 000 km tras pro turistiku na koni.

Cílem projektu „Učíme se jinak II.“ je zapojení mládeže a mladých lidí do výletů a vycházek v našem regionu Mladoboleslavska, Mnichovohradišťska a středního Pojizeří: vzbudit zájem o přírodu a její ochranu, poznání kulturních památek regionu, vzácné lokality, práce KČT v Mladé Boleslavi. Při letošních 100letých oslavách KČT Mladá Boleslav zmapovat práci Klubu – organizace, historie, práce značkařů a průvodců, plánování výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, procvičit si práci s mapou, orientaci v přírodě apod.

První zážitkový den byl uspořádán ve spolupráci se značkařkami KČT Mladá Boleslav. Cílem bylo opravit žlutou turistickou trasu, která začíná na odbočce ze stakorské silnice směrem k Podbabské hájovně a osadě Brejlov. Žáci se tohoto úkolu zhostili s velkým nadšením a nasazením. Zároveň několik chlapců proklestilo okolí turistických značek a hůře průchozí části turistické cesty.

V budoucnu vznikne na Babě a Dědkovi naučná stezka pod patronací KČT Mladá Boleslav. Žáci si také udělali malý výlet ke kráterům Baby a Dědka a z vyhlídky pozorovali krajinu Pojizeří směrem k Českému ráji a Ještědu. Z fotografií, které byly pořízeny, vznikne podklad pro vydání turistické nebo absolventské vizitky.

Mgr. Jan Trávnický a Ing. Jaroslava Wojnarová


Chystané akce

26. 11. 2019 Preventivní programy

témata pro žáky: 6. a 7. ročník - "Život v mediální džungli,", 8. ročník - "Rodina," 9. ročník - "Předsudky." Rozšiřující učivo do předmětu občanská a etická výchova (OEV).

1. 12. 2019 Advent - příprava na vánoční svátky

V adventním čase děti slaví a učí se dle celodenních projektů. Ty jsou zaměřeny na nadcházející předvánoční období a Vánoce.

13. 12. 2019 Zimní dílna na Hradě - třídy 2.A, 2.B a 2.C

rozšiřující učivo VV a PČ, tradice a zvyky Adventu a Vánoc, Okresní muzeum Mladá Boleslav

20. 12. 2019 Vánoční besídka a zkrácené vyučování

vánoční besídky v jednotlivých třídách, zkrácené vyučování = 1. stupeň do 11.40 hod, 2. stupeň do 12.35 hod.

18. 1. 2020 41. výlet turistického kroužku: "Za českými granáty do Turnova"

V sobotu 18. ledna 2020 se uskuteční další výlet turistického kroužku tohoto školního roku, kdy navštívíme zimní pojizerský Turnov. Téma: „Za českými granáty do Turnova“ = Granát Turnov, Muzeum Českého ráje, U Baťi.“