MENU
08.10.2019

Projekt "Učíme se jinak II." - téma "100 let KČT v Mladé Boleslavi"

Za sto let práce KČT v Mladé Boleslavi se podařilo převzít správu zříceniny Michalovice a otevřít zde rozhlednu, dokončila se stezka na Chlum, zajistit velké množství výletů, po roce 1948 byl důraz kladen na masovou turistiku, její branný význam a zapojení mládeže, od r. 1957 plnění 100 jarních kilometrů, vznik dálkového pochodu Mladoboleslavská padesátka, vznikl oddíl mladých cyklistů, uskutečňovány i zimní pochody, zapojení výletů do tzv. Středočeské desítky.“

Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické trasy. Od konce 2. světové války pokrývá síť značených tras území celé republiky – asi 40 000 km. Od 90. let 20. století se stal KČT i garantem nově vznikající sítě cyklotras, jejichž zřizovatelem jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v ČR vyznačeno přes 34 000 km cyklotras. Dále je vyznačeno přes 4 000 km tras pro lyžařskou turistiku a přes 3 000 km tras pro turistiku na koni.

Cílem projektu „Učíme se jinak II.“ je zapojení mládeže a mladých lidí do výletů a vycházek v našem regionu Mladoboleslavska, Mnichovohradišťska a středního Pojizeří: vzbudit zájem o přírodu a její ochranu, poznání kulturních památek regionu, vzácné lokality, práce KČT v Mladé Boleslavi. Při letošních 100letých oslavách KČT Mladá Boleslav zmapovat práci Klubu – organizace, historie, práce značkařů a průvodců, plánování výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, procvičit si práci s mapou, orientaci v přírodě apod.

První zážitkový den byl uspořádán ve spolupráci se značkařkami KČT Mladá Boleslav. Cílem bylo opravit žlutou turistickou trasu, která začíná na odbočce ze stakorské silnice směrem k Podbabské hájovně a osadě Brejlov. Žáci se tohoto úkolu zhostili s velkým nadšením a nasazením. Zároveň několik chlapců proklestilo okolí turistických značek a hůře průchozí části turistické cesty.

V budoucnu vznikne na Babě a Dědkovi naučná stezka pod patronací KČT Mladá Boleslav. Žáci si také udělali malý výlet ke kráterům Baby a Dědka a z vyhlídky pozorovali krajinu Pojizeří směrem k Českému ráji a Ještědu. Z fotografií, které byly pořízeny, vznikne podklad pro vydání turistické nebo absolventské vizitky.

Mgr. Jan Trávnický a Ing. Jaroslava Wojnarová


Chystané akce

5. 10. 2021 Projekt žáků 2. stupně "Učíme se jinak III."

Zážitková pedagogika pro žáky 2. stupně, kteří si zvolí nejzajímavější téma z nabídky.
3 zážitkové dny se konají ve dnech: ÚT-5. 10. 2021, ČT 27. 1. a ST 27. 4. 2022.

Měsíc říjen: třídnické hodiny pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ

Stmelování třídního kolektivu, spolupráce s třídním učitelem a školní psycholožkou.

Měsíc říjen: podpora technického vyučování

Mezipředmětové vztahy informatika a výpočetní technika, fyzika, matematika a pracovní činnosti.