MENU
08.10.2019

Projekt "Učíme se jinak II." - téma "100 let KČT v Mladé Boleslavi"

Za sto let práce KČT v Mladé Boleslavi se podařilo převzít správu zříceniny Michalovice a otevřít zde rozhlednu, dokončila se stezka na Chlum, zajistit velké množství výletů, po roce 1948 byl důraz kladen na masovou turistiku, její branný význam a zapojení mládeže, od r. 1957 plnění 100 jarních kilometrů, vznik dálkového pochodu Mladoboleslavská padesátka, vznikl oddíl mladých cyklistů, uskutečňovány i zimní pochody, zapojení výletů do tzv. Středočeské desítky.“

Nedílnou součástí Klubu je značení turistických tras. KČT již od roku 1889 značí v Česku pěší turistické trasy. Od konce 2. světové války pokrývá síť značených tras území celé republiky – asi 40 000 km. Od 90. let 20. století se stal KČT i garantem nově vznikající sítě cyklotras, jejichž zřizovatelem jsou kraje, obce či mikroregiony. V současné době je v ČR vyznačeno přes 34 000 km cyklotras. Dále je vyznačeno přes 4 000 km tras pro lyžařskou turistiku a přes 3 000 km tras pro turistiku na koni.

Cílem projektu „Učíme se jinak II.“ je zapojení mládeže a mladých lidí do výletů a vycházek v našem regionu Mladoboleslavska, Mnichovohradišťska a středního Pojizeří: vzbudit zájem o přírodu a její ochranu, poznání kulturních památek regionu, vzácné lokality, práce KČT v Mladé Boleslavi. Při letošních 100letých oslavách KČT Mladá Boleslav zmapovat práci Klubu – organizace, historie, práce značkařů a průvodců, plánování výletů do blízkého i vzdálenějšího okolí, procvičit si práci s mapou, orientaci v přírodě apod.

První zážitkový den byl uspořádán ve spolupráci se značkařkami KČT Mladá Boleslav. Cílem bylo opravit žlutou turistickou trasu, která začíná na odbočce ze stakorské silnice směrem k Podbabské hájovně a osadě Brejlov. Žáci se tohoto úkolu zhostili s velkým nadšením a nasazením. Zároveň několik chlapců proklestilo okolí turistických značek a hůře průchozí části turistické cesty.

V budoucnu vznikne na Babě a Dědkovi naučná stezka pod patronací KČT Mladá Boleslav. Žáci si také udělali malý výlet ke kráterům Baby a Dědka a z vyhlídky pozorovali krajinu Pojizeří směrem k Českému ráji a Ještědu. Z fotografií, které byly pořízeny, vznikne podklad pro vydání turistické nebo absolventské vizitky.

Mgr. Jan Trávnický a Ing. Jaroslava Wojnarová


Chystané akce

V příloze najdete rozvrh 2. stupně pro příští týden od 8.6. do 12.6.2020.

18.06.2020 Třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat  ve čtvrtek 18.6.2020 od 15.30 v kmenových učebnách budoucích prvních tříd. Účast je velmi důležitá.